Autor Societat
10 Agost 2019 a 15:00

La Generalitat administra 20.240 habitatges públics

Es la xifra rècord

Concurs construcció habitatges públics lloguer // Foto: Incasol

Concurs construcció habitatges públics lloguer // Foto: Incasol

Aquest primer semestre de l’any, la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha aconseguit arribar a un parc d’habitatges públics de 20.240 pisos, el que suposa una xifra rècord, gràcies a l’impuls de noves polítiques encaminades a afavorir l’accés de les famílies amb més dificultats.

Aquest increment s’ha aconseguit captant habitatge del mercat privat mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte a favor de les administracions, arran de l’entrada en vigor de la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i a la signatura de convenis de cessió amb entitats financeres.
Així, des de  finals de 2015, quan es van iniciar les primeres compres per tanteig, s’han adquirit 2.049 pisos, amb una inversió total de 107 milions d’euros i una mitjana de 52.000 euros per habitatge.
La selecció dels habitatges a comprar es fa valorant la necessitat dels municipis on es troben ubicats, especialment per atendre les necessitats de les famílies que ja tenen un informe favorable de les meses d’emergències i que esperen un pis. Dels 2.049 habitatges adquirits per tanteig i retracte, 1.342 s’han comprat a la demarcació de Barcelona; 281 a la de Girona; 250 a la de Tarragona, i 176 a la de Lleida.
Aquesta ha estat una de les eines que ha permès l’increment del parc de pisos de què disposa l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, juntament amb la signatura de convenis de cessió amb entitats financeres, que han proporcionat 3.465 habitatges més. És per això que els pisos que integren el parc administrat tenen una procedència diversa.
Switch to mobile version