Autor Opinió
12 Abril 2019 a 10:00

Comunicat oficial Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Catalunya // Imatge cedida pel Servei Català de Trànsit

Circuit de Catalunya // Imatge cedida pel Servei Català de Trànsit

Davant la notícia publicada en data 11/04/2019 pel diari “El Mundo” i difosa per altres mitjans de comunicació, el Circuit de Barcelona-Catalunya exposa:

  1. L’article es basa en un informe provisional corresponent a l’exercici 2017 que fa referència a una sèrie de conceptes i actes, i on s’insta a l’entitat a la revisió dels mateixos, a la quantificació i a la justificació; estant actualment en fase d’al·legacions que formaran part d’un informe final. En aquest sentit, la majoria dels aspectes referits en aquest informe i les seves mesures correctores ja han estat revisats i corregits per Circuits de Catalunya S.L durant  l’exercici 2018, així com durant el 2019 es continuen revisant els que queden pendents.
  1. En referència a se considera irregular el método de contratación llevado a cabo por la dirección del circuito con diversas empresas”, cal aclarir que segons un informe de l’assessoria jurídica del Departament de Presidència de l’any 2012, Circuits de Catalunya S.L no era poder adjudicador i, per tant, no estava subjecte a les prescripcions que la normativa de contractació imposava als poders adjudicadors. L’any 2018, amb l’aprovació de la nova llei de contractes del sector públic, Circuits de Catalunya S.L fa una consulta al Departament d’Empresa i Coneixement, que emet un informe jurídic al desembre de 2018 que qualifica al Circuit per operar, a partir de l’any 2019, amb els procediments que exigeix la Llei de Contractes del Sector Públic.
  1. En referència a “más de medio millón de euros en complementos retributivos considerados irregulares”, cal aclarir que es tracta dels “Complements Ad personam” que la pràctica totalitat de la plantilla percep, per tal d’adequar el salari base que cada grup professional té assignat en el Conveni Col·lectiu d’aplicació, amb les retribucions del mercat laboral. Aquests complements ad personam es venen aplicant a Circuits de Catalunya S.L des de la seva creació l’any 1991. És per aquesta raó que el propi conveni col·lectiu regula en el seu article 11 “la garantia ad personam”.

Així doncs, el Circuit de Barcelona-Catalunya manifesta i fa constar que la seva gestió sempre ha estat legítima i transparent.

Switch to mobile version