Autor Obituari
29 Març 2019 a 20:00

Obituari 30.03.2019

Data Def.        Nom Cognoms                               Edat                  Dades de la cerimonia

29/03/19    NÚRIA QUER VIÑETA                            86      Parròquia Sant Esteve Castellar Vallés 30/03/19 12:00

29/03/19    JESUS SOLER REYES                          80      Sala de Cerimònies Sabadell 30/03/19 11:30

29/03/19    FRANCISCO SOLDEVILLA SÁNCHEZ  99      Sala de Cerimònies Sabadell 30/03/19 9:00

29/03/19    ALBERTO SALVANS MORERA              86      Sala de Cerimònies Sabadell 30/03/19 12:30

28/03/19    MARÍA VALCÁRCEL PEÑA                    79      Sala de Cerimònies Sabadell 30/03/19 10:30

28/03/19    ALFONSO JIMÉNEZ MUÑOZ                 57      Sala de Cerimònies Sabadell 30/03/19 17:00

Switch to mobile version