Autor Economia
17 Gener 2019 a 10:00

L’IPC augmenta un 1,4% interanual al desembre

A Catalunya

Benzinera IPC anual// Foto wiquipedia Commons

Benzinera IPC anual// Foto wiquipedia Commons

A Catalunya, l’IPC (amb la base 2016=100) al desembre del 2018 ha disminuït un 0,3% respecte al mes anterior i ha augmentat un 1,4% amb relació al desembre de l’any 2017. En termes mensuals destaca el creixement en esbarjo i cultura (2%) i, en sentit contrari, el decrement en transports (−2,9%). En termes interanuals, els increments més alts corresponen a habitatge (3,1%) i comunicacions (2,1%). L’únic decrement interanual el registra esbarjo i cultura (−0,2%). A Espanya, l’índex baixa un 0,4% respecte al mes anterior, i creix un 1,2% amb relació al mateix mes de l’any 2017.

Índex Variaciómensual % Variacióinteranual % Variaciódes d’inici d’any %
Índex general 104,9 -0,3 1,4 1,4
Aliments i begudes no alcohòliques 104,3 -0,1 1,6 1,6
Begudes alcohòliques i tabac 103,4 -0,4 1,4 1,4
Vestit i calçat 112,3 -0,8 1,1 1,1
Habitatge 107,7 -0,2 3,1 3,1
Parament de casa 101,4 0,3 0,8 0,8
Medicina 102,7 0,0 1,0 1,0
Transports 106,6 -2,9 0,3 0,3
Comunicacions 103,1 -0,2 2,1 2,1
Esbarjo i cultura 101,5 2,0 -0,2 -0,2
Ensenyament 102,3 0,0 1,0 1,0
Hotels, cafès i restaurants 103,8 0,0 2,0 2,0
Altres béns i serveis 103,5 0,2 1,6 1,6
Unitats: Base 2016=100.
Font: INE.

L’índex de preus de consum (IPC) mesura l’evolució en el temps del nivell de preus dels béns i serveis de consum adquirits per la població que resideix en habitatges familiars a Espanya. Es considera despesa de consum el flux monetari realment pagat per l’adquisició de béns i serveis tipificats així en una nomenclatura elaborada expressament per l’INE a partir de la ECOICOP (European Classification Of Individual Consumption by Purpose), una nomenclatura harmonitzada de la Unió Europea. En queden excloses les despeses que es poden considerar d’inversió, com ara l’adquisició d’habitatge en propietat.

Els canvis més destacables en la configuració del cistell de consum de la base 2016 són la incorporació dels serveis en línia de vídeo i música, els jocs d’atzar o el cafè monodosi en els productes d’alimentació.

Els preus es recullen mensualment en 177 municipis, i al voltant de 29.000 establiments serveixen de mostra per recollir els 220.000 preus amb què es calcula cada mes l’IPC. El nombre d’articles que composen el cistell de consum és de 479.

L’Idescat redifon mensualment les dades de l’IPC per grups que elabora l’INE.

Switch to mobile version