Autor Societat
11 Gener 2019 a 10:00

El Servei Local de Teleassistència de la Diputació supera els 85.000 usuaris

En acabar l’any 2018

Teleassistència Foto: Josep Cano / Diputació de Barcelona

Teleassistència Foto: Josep Cano / Diputació de Barcelona

El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona acaba l’any 2018 amb més de 85.000 persones usuàries.

El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona és un servei d’atenció domiciliària que garanteix la seguretat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d’edat, fragilitat, solitud o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies a l’any, detectant situacions d’emergència i donant resposta immediata a aquestes.

Aquest servei funciona mitjançant un terminal instal·lat al domicili de la persona i una unitat de control remot en format de penjoll o polsera que permet estar connectat de forma permanent amb el centre d’atenció. Es complementa amb serveis com les Unitats Mòbils, els dispositius de seguretat o el reforç en el seguiment de les persones més fràgils.

Actualment, aquest servei es presta a més de 85.000 persones usuàries amb la col·laboració dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona (amb excepció de la ciutat de Barcelona). Es preveu que a l’any 2020 s’arribi a les 100.000 persones usuàries en una aposta clau de la Diputació de Barcelona de cobrir la demanda municipal dels últims temps. A finals de l’any passat es va formalitzar la pròrroga de la contractació del Servei Local de Teleassistència amb l’empresa prestadora Tunstall Televida fins al 2020.

És un dels serveis socials amb una major implantació territorial amb una cobertura de l’11,80% de la població major de 65 anys i del 30,80% sobre la població major de 80 anys, amb una elevada satisfacció per part de les persones usuàries i de les seves famílies.

El 2017 i 2018 han estat uns anys marcats per les novetats que s’han incorporat al servei i que s’han consolidat, així com per l’aposta en l’eficiència i la qualitat del servei.

Resposta Eficient en Teleassistència (RET)
Cal destacar la implantació amb èxit del model d’atenció centrat en la persona a través d’un sistema anomenat Resposta Eficient en Teleassistència (RET). Aquest nou model es basa en donar una resposta adaptada a les necessitats de cada persona amb una major eficiència i un alt valor tecnològic.

Aquest nou model permet establir la tipologia de prestació de servei que necessita cada persona en funció dels seu perfil, els seus riscos i els seus hàbits de vida. En aquest sentit, l’atenció que proporciona el Servei Local de Teleassistència s’intensifica per aquelles persones en situació de vulnerabilitat i amb més riscos, amb més trucades de seguiment o visites domiciliàries, entre d’altres accions, i s’evita l’excessiva protecció de les persones més autònomes a través d’accions preventives. El RET també contempla, des d’un inici, l’assignació de tecnologia complementària de suport (dispositius de seguretat o tecnologia adaptada a necessitats especials) en funció de les necessitats de la persona. Durant el 2018 s’han instal·lat més de 14.500 dispositius de seguretat, entre detectors de foc/fum, presència i caigudes, i de teleassistència adaptada a necessitats especials (teleassistència mòbil o serveis adaptats a persones amb dificultats a la parla i/o oïda o de mobilitat reduïda a les mans).

En aquests anys també s’ha implantat un nou model operatiu d’atenció a emergències al territori. En aquest sentit, s’han ampliat les unitats mòbils per atendre emergències i realitzar seguiments. S’ha passat de disposar d’11 unitats mòbils durant el període 2013-2016 a 29 durant aquesta nova etapa. Aquest increment de flota es correspon amb la posada en marxa d’un nou model d’intervenció en el qual 16 unitats mòbils són de primera resposta, que es dediquen a atendre emergències i contingències principalment, tot i que poden donar suport a seguiments. La seva funció principal és reactiva i tenen una base territorial fixa ubicada en un municipi. D’aquestes, cinc bases són de 24 hores. Les 13 unitats mòbils restants es dediquen a realitzar activitat programada i, eventualment, a atendre contingències. Aquestes no precisen de base territorial ja que es mouen per tot el territori en funció de les necessitats.

Finalment, el 2018 també ha estat un any de consolidació de projectes com el protocol de sensibilització, prevenció i sospita de maltractaments en el marc del Servei Local de Teleassistència. Un altre projecte que s’ha consolidat com una prestació del servei de suport fora de la llar per aquelles persones que viuen en nuclis rurals aïllats i amb escasses relacions socials, és la teleassistència mòbil, que s’incorpora com a dispositiu de foment de l’autonomia personal.

Al llarg del 2019, el Servei Local de Teleassistència seguirà apostant pel creixement i la posada en marxa de nous projectes adreçats a perfils amb necessitats especials. Cal destacar que projectes pilots com el de comptadors d’aigua intel·ligents de mesura de patrons de comportaments de forma no intrusiva, seran claus.

Per últim, assenyalar que durant el darrer trimestre de 2018 s’ha consultat als municipis la seva previsió en relació a l’escenari de tancament d’enguany, així com per al proper 2019. Actualment, s’està analitzant aquesta informació per poder planificar i ajustar el servei i recursos d’una forma òptima i adaptada a les necessitats municipals.

Switch to mobile version