Autor Cultura
5 Novembre 2018 a 10:00

Programa d’internacionalització de la Conselleria de Cultura

Lluís Puig en serà el director

Laura Borras Presentacio Programa Internacionalitzacio Cultura//Foto: Conselleria

Laura Borras Presentacio Programa Internacionalitzacio Cultura//Foto: Conselleria

La consellera de Cultura, Laura Borràs, va compareixer al Parlament de Catalunya en la sessió informativa de la Comissió de Cultura amb relació al nomenament de Lluís Puig com a director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional de la Conselleria de Cultura.
Borràs va explicar que la creació del nou programa “és una gran oportunitat de millora” per a fomentar la projecció exterior de la llengua, la cultura i la creació catalanes, i va afegir que aquest nou model millorarà la coordinació i la col·laboració amb els diversos òrgans de l’Administració de la Generalitat amb competències en matèria d’acció exterior.
La consellera va dir que el Programa se situa en el vèrtex estratègic de les polítiques d’internacionalització de la Conselleria de Cultura i es relaciona amb totes les unitats directives i entitats adscrites o dependents que impulsen projectes de promoció i projecció exterior de la cultura catalana.
Borràs ha explicat que s’ha triat Lluís Puig com a director del Programa per “la seva llarguíssima trajectòria, gran expertesa, i el seu coneixement del món cultural”. “Ens hem basat en l’aprofitament del talent”, va afegir. En aquest sentit, Borràs va defensar que “Lluís Puig té el perfil professional i acredita els mèrits i capacitats per dirigir el programa, sense oblidar que, d’acord amb la normativa vigent, és lliure”.
La consellera va deixar clar que del director del Programa no en depèn cap efectiu ni cap unitat orgànica, i que entre les seves funcions hi ha la coordinació estratègica de les polítiques culturals d’acció exterior.
Durant aquesta sessió informativa de la Comissió de Cultura del Parlament, Borràs va explicar els objectius del Programa i en va destacar el de dirigir i supervisar la participació de la Conselleria de Cultura en l’elaboració de polítiques culturals europees en el si del Consell d’Europa, la Comissió Europea i el Comitè de les regions. “És fonamental poder-se relacionar amb aquestes institucions europees, que s’ubiquen a Brussel·les”.
La consellera va explicar que el web de la Conselleria de Cultura compta amb un nou espai que recull tots els projectes europeus d’aquest 2018 vinculats al Programa i que es poden consultar a http://cultura.gencat.cat/ca/internacional/programes-unio-europea/, i en va detallar alguns:
  • Participació en el fòrum Creative Europe and A New European Agenda for Culture que promou l’European Committee of the Regions (CoR). S’hi han tractat aspectes com la proposta de redacció d’un Reglament propi del Parlament Europeu i del Consell de les Regions vinculat al desplegament del programa Europa creativa (2021 – 2028).
  • En l’àmbit de programes europeus, el Programa està coordinant la participació en la propera convocatòria del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya – França – Andorra.
  • El Programa treballa en l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, concretament en la propera convocatòria d’ajuts a projectes culturals.
  • També es treballa en la nova política derivada de l’Agenda Europea per a la Cultura i en la concreció que aquestes noves línies d’actuació tinguin en el pressupost de la Unió per al període 2020-2026.
  • En coordinació amb la Delegació de la Comissió a Barcelona, el Programa treballa en les accions vinculades a l’Any Europeu del Patrimoni. Catalunya és un dels territoris on hi ha hagut una participació més activa en aquesta commemoració, impulsada des de la Comissió i el Parlament Europeus.
  • El Programa està treballant en l’organització de visites tècniques dels responsables municipals adscrits a les àrees de Cultura i Patrimoni a organismes i institucions de la Unió Europea per tal d’aconseguir mecenatge per als seus projectes. Aquesta acció explicita la voluntat de connectar els gestors municipals amb iniciatives com els Fons Estructurals -per recuperar o reutilitzar el patrimoni monumental local.
  • S’han mantingut converses amb agents i inversors culturals com l’Institut Flamenc d’Arquitectura, els responsables europeus de l’Agenda 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development), membres de l’Organització Mundial del Turisme, representants dels Casals catalans a l’exterior i de l’Associació Catalana de Municipis. Igualment, el Programa també ha obert contacte amb les delegacions europees dels governs de les Balears, País Valencià, Galícia i Euskadi.
  • En coordinació amb la Secretaria d’Acció Exterior i la Unió Europea, el Programa lidera la coordinació dels grups de cultura creats en el si dels principals plans país de la Generalitat, el Pla Japó i el Pla Marroc, i també s’està treballant en el Pla Flandes.
  • En paral·lel a aquestes accions, des de la direcció del Programa es treballa en la redacció detallada d’un document de planificació i coordinació transversals per programar les actuacions previstes per a l’any 2019 i el seu lligam amb els documents estratègics tant del Govern (Pla de Govern) com de les delegacions exteriors, organismes adscrits i plans sectorials vinculats a l’acció exterior.
Switch to mobile version