Autor Sanitat
5 Maig 2018 a 15:00

L’epidèmia de la grip d’aquesta temporada ha estat de nivell moderat

Els dispositius de Salut han respost amb eficiència

Salut grip Cristina Nadal

En general, l’epidèmia de la grip d’aquesta temporada a Catalunya ha estat de nivell moderat, havent-se detectat dues onades gairebé consecutives. Aquestes dues onades gripals van obligar a activar els diferents dispositius del sistema sanitari, que van donar noves i eficients respostes per garantir la qualitat de l’atenció, especialment en els col·lectius amb situació de fragilitat. 

Durant la temporada 2017-2018 s’ha assolit una taxa d’incidència màxima de 413,26 casos per 100.000 habitants. Entre la setmana d’inici de l’epidèmia (a finals de l’any 2017) fins a la setmana següent es va triplicar la incidència de quadres gripals i, de forma consecutiva, es va experimentar un segona onada de major intensitat en la qual es va registrar la taxa màxima de la temporada. L’activitat epidèmica s’ha allargat en el temps més del que és habitual, mantenint-se durant pràcticament dos mesos.
Des de l’inici de la temporada gripal, a l’octubre passat, s’han comptabilitzat gairebé 1.300 casos greus hospitalitzats confirmats de grip entre els 14 hospitals sentinella d’arreu de Catalunya, més del doble que la temporada 2016-17 i el triple que fa 4 anys. D’aquests casos, el 68,8% no estaven vacunats. Per tipus de virus gripal, el 64% han estat casos de grip B i, la resta han estat causats pel virus gripal A. L’any passat, en canvi, en el 99% van ser casos de grip A. Per grups d’edat, la incidència ha estat més elevada en menors de 14 anys, sobretot en menors de 4.
En finalitzar la campanya de vacunació antigripal 2017-18 s’han administrat 1.016.051 vacunes. Una de les principals novetats positives de la campanya ha estat el gran increment de la cobertura de vacunació en dones embarassades, que ha passat del 3% de l’any passat al gairebé 23% d’enguany. D’aquesta manera, s’ha assolit l’objectiu específic d’aquesta campanya, que era arribar o superar el 20% de cobertura de vacunació en aquestes dones. La cobertura dels professionals sanitaris, s’apropa al 25%.
Respostes emmarcades al PLANUC
Per afrontar les conseqüències d’aquesta conjuntura epidemiològica, el sistema sanitari ha aportat diverses respostes, totes elles emmarcades en el desplegament del Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PLANUC) aprovat pel Departament de Salut el maig del 2017.
Una d’elles ha estat el desplegament total arreu del país de fins a 23 Comitès Operatius d’Urgències i Emergències (COUIE), útils per a conèixer i seguir, en temps real, la situació dels diferents dispositius d’atenció continuada i urgent. Aquests COUIE han planificat i activat 23 Plans de contingència Territorial per concretar la resposta dels diferents dispositius d’un territori, sota la premissa d’atendre la ciutadania en el dispositiu més adequat i amb la millor qualitat possible.
En el capítol de la millora de l’atenció urgent, en la campanya d’hivern 2017-18 s’ha comptat amb 17,8 milions d’euros addicionals, 1 milió més (un 6% més) que la temporada anterior.
L’activitat d´urgències enguany ha estat un 6,6% més alta que en la temporada anterior, sobretot en la darrera setmana del 2017 i la primera del 2018, quan hi va haver més dies festius que en la temporada passada. Per dispositius, l’increment d´activitat ha estat més important al 061 CatSalut Respon, amb un 14,3% més, seguit pels centres d’urgències d’atenció  primària (CUAP), amb un 10,6%. En canvi, les urgències hospitalàries només han crescut un 2,9%. L’activitat dels equips d’atenció primària (EAP) s’ha reduït un 11% respecte la temporada anterior, coincidint amb un major nombre de dies festius (38 la temporada 2016-2017 front 43 aquest hivern).
La directora de l’Àrea d’Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut (CatSalut), Cristina Nadal, ha subratllat que el sistema sanitari “va poder donar resposta als pics intens de demanda que es van concentrar en aquelles setmanes”. A tall d’exemple, Nadal s’ha referit a que, si a l’hivern, de mitjana, es reben unes 65.000 consultes cada dia a les urgències dels hospitals, en aquells dies es van rebre fins a 86.000 diàries; als CUAP, prop de 40.000 al dia (quan la mitjana a l’hivern és de 20.000); i al 061 CatSalut Respon, prop de 9.000 al dia (quan la mitjana són 6.000). Això va estressar el sistema sanitari, però va respondre satisfactòriament, especialment gràcies a l’esforç dels professionals sanitaris, als que fem un agraïment sentit”, ha emfatitzat Nadal abans de reconèixer, però, que “queda molta feina per fer” i d’expressar la voluntat de “mantenir el nostre compromís amb la ciutadania de millorar els serveis d’assistència sanitària”.
Respecte l’hivern anterior, s’ha observat una millora de l’adequació de la utilització dels serveis d’urgències hospitalaris, en el sentit que s’ha reduït el percentatge de visites de menor gravetat.
Per tal de descongestionar els hospitals d’aguts s’ha potenciat la utilització dels serveis sociosanitaris (hospitalització intermèdia) incrementant en un 40% els ingressos directes des dels serveis d’urgències hospitalaris i multiplicant per cinc els ingressos directes des dels CUAP.
Els ESIC funcionen i creix l’hospitalització a domicili
Davant una població més envellida, amb més malalties cròniques i més necessitats socials, enguany s’han posat en marxa nous dispositius d’atenció a la fragilitat i complexitat: l’Equip de Suport Integral a la Cronicitat (ESIC) de Casernes, l’ESIC Dos de Maig, l’ESIC Cotxeres i el Dispositiu d’Atenció a la Fragilitat del Servei d’Urgències (DAFSU) de l’Hospital de Sant Pau. En el cas del de Casernes, l’anàlisi preliminar mostra que els pacients han experimentat una reducció significativa de visites a urgències (d’hospital i de CUAP) i de les caigudes, així com una millora significativa de la funcionalitat. Per la seva banda, al de Sant Pau, s’ha assolit l’alta directa més del 30% dels pacients, entre d’altres resultats.
També en aquesta campanya s’han potenciat els programes d’hospitalització domiciliària arreu de Catalunya, d’acord amb un dels compromisos del PLANUC: potenciar la prevenció, el control de les descompensacions, i fer que el pacient romangui el màxim possible en el seu entorn habitual. En aquesta línia, s’han registrat prop d’un miler d’hospitalitzacions d’aquest tipus més i ja suposen el 3,4% del total.
Pel que fa a la línia de consultoria pediàtrica del 061 CatSalut Respon, una de les principals novetats d’enguany, ha gestionat més de 2.300 serveis des del juny passat, la majoria consultes de tipus respiratori, infecciós o digestiu, i principalment referents a menors de 4 anys.
Accions i inversions per a aquest hivern
Durant aquest hivern s’han realitzat altres accions remarcables per a gestionar la demanda d’assistència sanitària. Tots els hospitals han adaptat els llits d’aguts a la pressió assistencial i al seu índex d’ocupació i s’han posat en pràctica experiències de gestió conjunta de llits. Per exemple, a Lleida, entre els hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria; i a Barcelona, entre Vall d’Hebron i Sant Rafael, entre l’Hospital del Mar i l’Esperança, i el de Sant Pau i Dos de Maig. També s’han reforçat dispositius específics, com ara hospitals de dia (mèdic a Sant Rafael i de pneumologia a Parc Taulí), unitats de curta estada (Taulí i Bellvitge), unitats d’observació d’urgències (Sant Boi) i llits sociosanitaris (a Sabadell i al Baix Llobregat).
Per últim, cal recordar que en els darrers dos anys s’han fet inversions en serveis d’urgències hospitalàries i d’atenció primària que han permès disposar de nous serveis aquest hivern, com al nou CUAP Ciutat Vella de Barcelona, l’ampliació del CUAP Güell a Girona, les noves urgències de l’Hospital del Mar o l’ampliació de les urgències i la nova unitat de cures intensives pediàtriques a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.
Switch to mobile version