Autor Articles i estudis
25 Març 2018 a 15:00

Consum col·laboratiu, aclarint dubtes

PGE 2016 // Imatge del web de Pixabay

PGE 2016 // Imatge del web de Pixabay

Avui, després d’aclarir els primers dubtes sorgides dels articles publicats referents al Consum Col·laboratiu, intentaré donar resposta a altres de les consultes rebudes prometent que en propers articles aniré ampliant les grans avantatges que està comportant el Consum Col·laboratiu allà on ja està funcionant .
En aquests últims dies he rebut consultes com:

• Som l’AMPA d’un col·legi públic i el problema més important és aconseguir quadrar els comptes comptables de les activitats extraescolars i menjador. També hi ha nens al col·legi amb pares amb greus problemes econòmics que, sense voler-ho ni desitjar-ho, repercuteixen en l’AMPA. Podríem destinar part del marge de les nostres compres habituals a un fons per millorar l’economia de l’associació i, si és el cas, reduir l’import del rebut als pares i mares ??

La resposta és afirmativa i, a més, podreu saber al cèntim, quants diners ha destinat cada alumne per, si ho creieu convenient, descomptar de forma personalitzada el seu import de cada rebut.

• Som una penya gastronòmica que tenim un petit local llogat on ens trobem per dur a terme dinars, sopars i activitats lúdiques posteriors als àpats com concursos de dòmino i jocs de cartes. Podem inscriure la penya??

La resposta només pot és afirmativa si la penya està legalment constituïda i inscrita en els registres pertinents i amb entitat jurídica (disposar de CIF). Si es compleix aquesta premissa, la penya pot inscriure en el Grup de Consum Col·laboratiu i començar a donar d’alta els seus associats i començar a rebre aquest marge tan aviat com els inscrits en el seu Grup de Consum comencin a efectuar les seves compres al Grup de Consum col·laboratiu.

Recordar-vos que podeu adreçar els vostres dubtes i consultes a consum.colaboratiu@gmail.com i, de forma privada i particular us contestaré personalment si bé, sense donar noms concrets, potser faré servir com a exemple dels meus articles i que puguin ajudar a altres membres ja que no hem d’oblidar que és un grup col·laboratiu i per tant, el benefici mutu és la finalitat última.
Aquí us deixo els enllaços dels articles publicats

goo.gl/QMn3qU

goo.gl/6TrzQs

goo.gl/ULvPRr

goo.gl/d9DJ6o

goo.gl/DvfUWi

Consumo colaborativo, aclarando dudas

Hoy, después de aclarar las primeras dudas surgidas de los artículos publicados referentes al Consumo Colaborativo, voy a intentar dar respuesta a otras de las consultas recibidas prometiendo que en próximos artículos iré ampliando las grandes ventajas que está comportando el Consumo Colaborativo allá donde ya está funcionando.

En estos últimos días he recibido consultas como:

  • Somos la AMPA de un colegio público y el problema más importante es conseguir cuadrar las cuentas contables de las actividades extraescolares y comedor. También hay niños en el colegio con padres con graves problemas económicos que, sin quererlo ni desearlo, repercuten en la AMPA ¿Podríamos destinar parte del margen de nuestras compras habituales a un fondo para mejorar la economía de la asociación y, si es el caso, reducir el importe del recibo a los padres y madres??

La respuesta es afirmativa y, además, podréis saber al céntimo, cuánto dinero ha destinado cada alumno para, sí lo creéis conveniente, descontar de forma personalizada su importe de cada recibo.

  • Somos una peña gastronómica que tenemos un pequeño local alquilado donde nos encontramos para llevar a cabo comidas, cenas y actividades lúdicas posteriores a los ágapes como concursos de dominó y juegos de cartas. ¿Podemos inscribir la peña?

La respuesta sólo puede es afirmativa si la peña está legalmente constituida e inscrita en los Registros pertinentes y con entidad jurídica (disponer de CIF). Si se cumple esa premisa, la peña podrá inscribirse en el Grupo de Consumo Colaborativo y empezar a dar de alta sus asociados y empezar a recibir ese margen tan pronto como los inscritos en su Grupo de Consumo empiecen a efectuar sus compras en el Grupo de Consumo Colaborativo.

Recordaros que podéis dirigir vuestras dudas y consultas a consum.colaboratiu@gmail.com y, de forma privada y particular os contestaré personalmente si bien, sin dar nombres concretos, quizá utilizaré como ejemplo de mis artículos y que puedan ayudar a otros miembros ya que no debemos olvidar que es un grupo colaborativo y por lo tanto, el beneficio mutuo es la finalidad última.

Aquí os dejo los enlaces de los artículos publicados

goo.gl/QMn3qU

goo.gl/6TrzQs

goo.gl/ULvPRr

goo.gl/d9DJ6o

goo.gl/DvfUWi

Switch to mobile version