Autor Economia
6 Març 2018 a 15:00

Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 67.461,2 meurs

L’any 2017

exportacio contenidor Port

Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 67.461,2 milions d’euros l’any 2017, xifra que representa un augment del 8,9% respecte a l’any anterior. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), les exportacions d’alt contingut tecnològic han assolit un valor de 7.314,9 milions d’euros l’any 2017, xifra que representa l’11% de les exportacions catalanes i el 29% de les exportacions d’alta tecnologia del conjunt d’Espanya. L’increment de les vendes del 9,0% respecte de l’any anterior ve motivat principalment per l’augment de les vendes de productes informàtics, electrònics i òptics (21,2%), ja que els productes farmacèutics han crescut, però amb menys intensitat (4,3%). Per àrees geogràfiques, destaca l’11,3% de creixement de les vendes d’alta tecnologia a la Unió Europea, mentre que les vendes a la resta del món han augmentat un 6,5%.
Les vendes dels productes industrials de nivell mitjà alt, que representen quasi la meitat de les exportacions de productes industrials, han assolit un valor de 32.395,0 milions d’euros l’any 2017. Aquesta xifra suposa un augment d’un 5,4% respecte a l’any 2016, degut principalment a l’increment de les vendes de productes químics (9,0%). Per àrees geogràfiques, les vendes a la Unió Europea han augmentat un 4,2% i les destinades a la resta del món un 8,3%.
Les exportacions de productes de nivell mitjà baix, amb un valor de 10.206,4 milions d’euros, són les que més han augmentat amb relació a l’any anterior (27,9%). L’augment de les exportacions a països de fora de la Unió Europea ha estat del 47,6%, força més elevat que el de les destinades a la Unió Europea (19,0%).
Les vendes a l’exterior dels productes de nivell tecnològic baix, amb un valor de 17.544,9 milions d’euros, han augmentat un 6,1% el 2017. Per àrees geogràfiques, les exportacions d’aquest nivell a la Unió Europea han crescut un 7,4% i les vendes a la resta del món, un 3,7%.
 
Les importacions de productes industrials han augmentat un 6,4% l’any 2017
Catalunya ha importat productes industrials per valor de 75.762,9 milions d’euros l’any 2017, xifra que representa un augment del 6,4% respecte de l’any anterior. Les compres de productes de tots els nivells tecnològics han augmentat, encapçalades pels productes de nivell mitjà baix amb un increment del 12,0%. Per àrees geogràfiques, destaca l’augment de les compres a països de la resta del món, en tots els nivells tecnològics: 17,7% mitjà baix, 10,0% baix, 9,9% mitjà alt i 7,6% alt. Les importacions procedents de la Unió Europea també han augmentat, però amb menys intensitat.
Al quart trimestre les exportacions augmenten un 9,7% i les importacions un 6,0% interanual
Al quart trimestre del 2017, Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 17.262,9 milions d’euros, xifra que representa un creixement interanual del 9,7%. Tots els nivells tecnològics han augmentat les vendes a l’estranger i destaca l’increment de les vendes del nivell mitjà baix (30,8%), seguit de l’alta tecnologia (10,0%), el mitjà alt (6,9%) i el baix (5,0%). El valor de les importacions ha estat de 19.215,1 milions d’euros, amb un augment interanual del 6,0% al quart trimestre. Els augments més elevats s’han registrat en els productes de nivell mitja alt i mitjà baix (9,0% i 8,7%, respectivament), mentre que a la resta de nivells els augments han estat de menys intensitat (2,5% l’alt i 1,1% el baix).
Switch to mobile version