Autor Societat
24 Gener 2018 a 15:00

Subvenció de 4,7 meurs de l’Agència de Residus de Catalunya

S’hi beneficiaran 43 ens locals

deixalleria

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha resolt atorgar 4,7 milions d’euros en ajuts als ens locals, corresponents a la convocatòria de l’any 2017 per a la instal·lació de deixalleries municipals. En aquesta convocatòria s’hi beneficiaran 43 ens locals que realitzaran 115 actuacions subvencionades.
Per demarcacions, a l’Alt Pirineu i Aran s’hi destinaran 309.800 euros a cinc ens per a sis actuacions; a Barcelona, 1.720.000 euros a 11 ens per a 40 actuacions; a Tarragona, 588.000 euros a cinc ens per a set actuacions; a la Catalunya Central, 280.000 euros a sis ens per a sis actuacions; a Girona, 798.000 euros a nou ens per a 22 actuacions; a Lleida, 234.000 euros a quatre ens per a set actuacions; i a les Terres de l’Ebre 794.000 euros a tres ens per a 27 actuacions.
Prioritzant instal·lacions de proximitat
 
Aquests ajuts s’adrecen a implantar i millorar deixalleries per a la gestió de residus municipals, tant si són fixes com mòbils. La meitat es destinaran a instal·lacions noves, ja siguin minideixalleries o deixalleries mòbils que donin servei principalment a habitants que actualment no disposin d’aquest servei o que l’ajut els permeti una millora i aproximació dels serveis existents.
L’altra meitat servirà per millorar o ampliar instal·lacions ja existents. Els projectes presentats inclouen actuacions per garantir l’accessibilitat, la bona gestió dels residus, la seguretat i l’adaptació a la normativa vigent.
Foment de la recollida selectiva
Les deixalleries són els centres de recepció selectiva de productes per a la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors: la preparació per a la reutilització, la valorització i la disposició final. Aquestes instal·lacions estan orientades a residus especials en petites quantitats –com pintures, dissolvents, o bateries–, residus voluminosos –com mobles o electrodomèstics–, vegetals i runes, per assolir nivells més alts de recollida selectiva. A Catalunya hi ha unes 480 deixalleries.
Relació de subvencions: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2018/01/23/10/05/5dc0faf3-cd05-4556-9b32-be401c5dce6c.pdf
Switch to mobile version