Autor Món animal
15 Gener 2018 a 18:00

Calendari de vacunacions del gos i el gat

Animalmente vacunacio gossos

Sempre recordem, com fem ara, que cal cuidar a les nostres mascotes i posar-los les vacunes i tot el que necessitin per a una correcta i sana trajectòria vital. Alguna vegada ens han preguntat sobre les vacunes en els gossos i molts de nosaltres no sabem fins a quin punt les vacunes en els gossos són efectives i els immunitzen d’altres malalties.

Us deixem informació sobre el calendari de vacunacions dels gossos i gats segons el col·legi de Veterinaris i segons diu la llei, tot i que hi ha molta controvèrsia i dubtes amb el tema de les revacunacions anuals.

Qui millor pot aconsellar la pauta vacunal d’un cadell o gos és el veterinari, ja que analitzarà les característiques individuals de cada gos i escollirà la que més el protegeixi.

És important vacunar els cadells i els gossos adults correctament contra les malalties més comunes: Parvovirosis, Borm, Hepatitis, Leptospirosis, Tos de les Gosseres, malaltia de Lyme, Coronavirus i Ràbia.

El tipus de vacuna i pauta de la vacunació dependrà de:

• Edat del gos

– Si el cadell té 6 setmanes: vacuna senzilleta davant Parvovirosis i Borm i 2 polivalents.
– Si té 2 mesos o més: es posen 2 polivalents separades per 3-4 setmanes. En primovacunació convé posar almenys 2 dosi, i repetir-1 cop a l’any.

• Raça

El Pastor Alemany, Rottweiler, Bòxer i Pit Bull, entre d’altres, presenten un elevat risc de patir Parvovirosis, Borm i Coronavirus, pel que han de ser vacunats especialment contra aquestes malalties víriques.

• Estat immunològic

És important per a les defenses del cadell que la mare estigui correctament vacunada i desparasitada.
També influeix, lògicament, que tant ell com la seva mare estiguin ben alimentats, amb un pes corporal correcte: així el seu estat immunològic serà millor i, en cas d’infecció vírica o bacteriana, podrà fer front a aquestes infeccions.
Els cadells o gossos amb un deficient estat immunològic hauran de seguir unes pautes vacunals més completes per posseir suficients defenses.

• Zona geogràfica
Determinades àrees geogràfiques presenten una major prevalença de malalties com ara Borm, Parvovirosis, … etc
En zones rurals, en què no tots els animals estan vacunats adequadament, o en àrees en què hi ha gossos assilvestrats, el risc de malalties víriques és més gran, i la vacunació ha de ser més completa.

• Hàbits
Els cadells o gossos que convisquin amb altres gossos (planters, residències), acudeixin a exposicions de bellesa o d’agility, els que es dediquen a cria o la caça, presenten un major risc de contraure malalties víriques pel que la seva vacunació ha de ser estricta i completa, incloent especialment la vacuna enfront de la tos de les gosseres.
Els gossos que habitin en zones en què el risc d’infecció per paparra sigui elevat, hauran de ser vacunats contra la Malaltia de Lyme.

Hi ha diverses pautes de vacunació, de manera que el millor és que et fa el veterinari. En trets generals, podríem recomanar el següent calendari vacunal, però recordem que cada gos pot requerir vacunacions addicionals:

EDAT i PROTECCIÓ
5 setmanes Desparasitació interna
6 a 8 setmanes Puppy DP (Parvovirosis i borm)
8 a 10 setmanes Polivalent (Parvo, Borm, Hepatitis, Leptospirosis i Parainfluenza)
12 a 18 setmanes Segona Polivalent (Parvo, Borm, Hepatitis, Leptospirosis i Parainfluenza)
5-6 mesos Ràbia i xip (Ràbia a Catalunya no obligatòria)
Adult, un cop l’any Polivalent Ràbia (Ràbia a Catalunya no obligatòria)

El teu preciós cadell acaba d’arribar, estàs desitjant baixar-lo al parc i ensenyar als teus amics i coneguts. Compte! Has d’evitar el contacte amb altres gossos fins que hagi rebut totes les vacunes i estigui protegit. En treure-i posar-lo en contacte amb altres gossos, o llocs freqüentats per aquests, estarà exposat a malalties i de moment no està immunitzat.

D’altra banda perquè es socialitzi bé, ha d’estar en contacte amb el món exterior, per acostumar-se a la gent i al soroll del carrer, però evita en tot moment exposar-lo innecessàriament. Per descomptat si pots passeja’l en braços o porta’l a un jardí particular on no hi hagi gossos sense vacunar.

VACUNES EN GATS

Un gatet ha de ser convenientment vacunat, desparasitat i alimentat.
Hi ha diferents vacunes i aquestes poden ser combinades.
El seu veterinari li donarà tots els consells per a una alimentació de qualitat per tal d’obtenir un creixement òptim.

Calendari vacunes en gats:
• 8 setmanes. leucèmia
• 12 setmanes: Trivalent Felina
• 14 setmanes: Leucèmia
• 16 setmanes: Trivalent felina
• 18 setmanes: PIF (Peritonitis infecciosa Felina)
• 20 setmanes: Ràbia
• 22 setmanes: PIF
• Cada un any per la resta de la seva vida: Vacuna triple felina i vacuna antiràbica

Fermín Varón
www.animalmente.com
info@animalmente.com

Switch to mobile version