Autor Economia
11 Gener 2018 a 10:00

19,1 milions de turistes estrangers visiten Catalunya el 2017

Un 5,5% més que l’any 2016

La marca Barcelona, que inclou Barcelona, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besós, és la que més ha recaptat en el 2014

La marca Barcelona // Imatge del web del Parc Güell

La Direcció General de Turisme ha realitzat el tancament estadístic de les dades de turisme de l’any 2017 a Catalunya. Segons aquestes primeres dades de balanç, l’any 2017 Catalunya ha rebut 19,1 milions de turistes estrangers, un 5,5% més que l’any 2016, que han generat una despesa de 19.050,5 milions d’euros (un 9,1% més que l’any anterior). Aquestes xifres suposen uns ingressos de 1.584 milions d’euros més que l’exercici passat.
 
 
2017*
%Variació interanual 2017/2016
 
Turistes estrangers
19.134,7
5,5%
 
Despesa total (M EUR)
 
19.050,5
9,1%
 
 
Despesa mitjana diària
 
168,1 €
3,5%
 
 
*Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Frontur/EGATUR de l’INE fins el mes de novembre. Les dades del mes de desembre s’han estimat aplicant a cada xifra el descens més elevat en el darrer trimestre de l’any de cada paràmetre.
El director general de Turisme, Octavi Bono, ha declarat que el fet que haguem crescut més en ingressos que en nombre de turistes indica que estem consolidant un model turístic de Catalunya més sostenible i competitiu, tal i com estableix el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya”.
 
Afluència del turisme estranger per mercats emissors
 
Pel que fa a les arribades dels principals mercats emissors, destaquen els augments dels turistes procedents dels Estats Units d’Amèrica (27,9%) i de Rússia (22,7%), un mercat ja plenament recuperat, així com dels Països Nòrdics (7,3%), dels Països Baixos (6%) i del Regne Unit (4,9%). Com a mercat llunyà cal assenyalar el bon comportament de la resta d’Amèrica, que creix un 24,7%.
 
Nombre de turistes (en milers)
2017*
% variació interanual 2017/2016
França
4.557,2
-0,4%
Regne Unit
2.162,8
4,9%
Alemanya
1.559,2
1,3%
Itàlia
1.188,9
0,0%
EUA
1.105,3
27,9%
Països Baixos
781,9
6,0%
Països Nòrdics
799,0
7,3%
Rússia
688,7
22,7%
Bèlgica
442,9
1,8%
Resta d’Europa
2.806,1
2,9%
Resta d’Amèrica
1.043,7
24,7%
Resta del món
1.998,9
7,0%
TOTAL
19.134,7
5,5%
 
*Font: elaboració Generalitat a partir de les dades de Frontur/EGATUR de l’INE fins el mes de novembre. Les dades del mes de desembre s’han estimat aplicant a cada xifra el descens més elevat en el darrer trimestre de l’any de cada paràmetre.
 
Despesa del turisme estranger per mercats emissors
La despesa total del turisme estranger continua creixent durant el 2017 en un 9,1% respecte l’any anterior, fins a superar els 19.000 milions d’euros. Pel que fa als mercats, cal destacar l’increment de la despesa dels turistes procedents dels Estats Units d’Amèrica (32,4%), Països Baixos (23,4%), Rússia (11%), Països Nòrdics (7,6%) i Alemanya (6,6%). I es produeix un bon comportament dels mercats de la resta d’Amèrica i de la resta del món.
 
Despesa (en milions d’euros)
2017*
% variació interanual 2017/2016
França
2.395,9
2,5%
Regne Unit
1.665,6
1,5%
Alemanya
1.253,1
6,6%
Itàlia
726,4
-4,6%
EUA
2.110,2
32,4%
Països Baixos
737,0
23,4%
Països Nòrdics
811,5
7,6%
Rússia
1.074,5
11,0%
Bèlgica
494,5
3,0%
Resta d’Europa
1.944,0
4,1%
Resta d’Amèrica
1.847,9
19,6%
Resta del món
3.990,0
6,6%
TOTAL
19.050,5
9,1%
* Font: elaboració Generaltat a partir de les dades de Frontur/EGATUR de l’INE fins el mes de novembre. Les dades del mes de desembre s’han estimat aplicant a cada xifra el descens més elevat en el darrer trimestre de l’any de cada paràmetre.
 
Altres indicadors
Segons les primeres dades de la Direcció General de Turisme, les pernoctacions en establiments reglats hotelers i extra hotelers de Catalunya se situarien gairebé als 83 milions, un 4% més que al 2016.
 
PERNOCTACIONS (en milers)
2016
2017
% Variació interanual 2017/2016
Estrangers
52.209.009
54.673.366
4,7%
Resta de l’Estat
9.532.838
9.662.796
1,4%
Catalans
18.080.198
18.659.747
3,2%
TOTAL
79.882.043
82.995.909
4,0%
 
Font: Elaboració Generalitat a partir de les dades de l’EOH, EOAC. EOTR, EOAP, EOAL de l’INE fins el mes de novembre. Les dades del mes de desembre s’han estimat aplicant a cada xifra el descens més elevat en el darrer trimestre de l’any de cada paràmetre.
 
En cap cas Catalunya ha perdut el 20% de turisme en el darrer trimestre
 
Octavi Bono ha volgut deixar clar que les dades reals de turisme a Catalunya referents a l’últim trimestre del 2017 desmenteixen una reducció del 20% del turisme: “Hem detectat un alentiment de l’activitat el darrer trimestre però aquest fet es va atenuant mes a mes, i malgrat aquesta alentiment hem tancat un any excel·lent”. Bono ha explicat que “el descens s’ha notat més a Barcelona que a la resta del país i ha tingut més incidència en el producte MICE que el vacacional, però en cap cas amb percentatges del 15% o el 20% que no responen a la realitat de les xifres”.
Bono ha afegit que l’afectació no ha estat la mateixa segons el mercat: “el descens ha estat més vinculat als mercats de proximitat que en els llunyans, però amb tot, el resultat global de l’exercici ha estat positiu”.
Switch to mobile version