Autor Societat
20 Gener 2018 a 10:00

1,1 milions d’euros per a projectes de prevenció i reutilització dels residus industrials

Atorgats per l’Agència de Residus de Catalunya

Imatge cedida pel Departament de Territori i Sostenibilitat

Imatge cedida pel Departament de Territori i Sostenibilitat

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha resolt atorgar 1,1 milions d‘euros en ajuts per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus industrials a 23 empreses i agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya que s’han presentat a la convocatòria de la subvenció, publicada el mes de març passat. El 43,5% de les empreses que s’hi han acollit són Pimes i el 56,5% restant són grans empreses. L’ajut cobreix entre un 5 i un 30% dels costos elegibles. Les petites i mitjanes empreses gaudeixen d’un 10% addicional i les associacions efectives d’empreses, d’un 15% addicional.
Un 78% dels projectes que s’han presentat són de modificació de processos productius i d’aplicació de millors tecnologies disponibles. Principalment, els projectes es refereixen a la prevenció de residus en el mateix procés productiu i a la preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus generats en el seu procés productiu. El 22% restant són projectes de recerca industrial i desenvolupament aplicats en el camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials. Dins d’aquesta categoria, majoritàriament, s’han presentat projectes de recerca i desenvolupament en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats o per la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres de procés.
Fomentar l’economia circular
Les indústries que han concorregut a la convocatòria representen un ampli ventall de sectors productius industrials, com el farmacèutic, el del plàstic, l’alimentació humana i animal, el vidre, la foneria, o les pintures. Això aporta una idea de la utilitat d’aquests ajuts per al teixit productiu català. També una part de les empreses que s’hi han acollit són gestores de residus de diversos sectors. Aquestes organitzacions han mostrat la intenció de ser més eficients, bé sigui reduint els residus finals del seu procés, bé reaprofitant els residus que tracten.
Aquestes convocatòries de subvenció aconsegueixen fomentar  actuacions per millorar el comportament ambiental de les empreses en matèria de gestió de residus i a reduir o reaprofitar efectivament els residus generats en els seus processos productius. En el fons, un pas més en la direcció de l’economia circular i l’aprofitament de tots els recursos que tenim a mà, optimitzant el teixit empresarial fent-lo més competitiu, via eficiència i reducció de costos.

Switch to mobile version