Autor Obituari
27 Octubre 2017 a 20:00

Obituari 28.10.2017

Data Def.            Nom Cognoms                  Edat                     Dades de la cerimonia

27/10/17    MERCEDES LÓPEZ JIMÉNEZ      55      Sala de Cerimònies Sabadell 28/10/17 9:00

27/10/17    MANUEL MARTINEZ GONZÁLEZ 63      Sala de Cerimònies Sabadell 28/10/17 10:00

27/10/17    JOSEFA GONZÁLEZ GARCÍA       86      Sala de Cerimònies Sabadell 28/10/17 12:00

27/10/17    JOSE GÜELL CORREDOR            89      Directe cementiri

27/10/17    ENRIQUE FOLCH SEGARRA        86      Sala de Cerimònies Sabadell 28/10/17 11:00

27/10/17    CALIXTO GUILLÉN MARTÍNEZ     89      Sala de Cerimònies Sabadell 28/10/17 12:30

26/10/17    MARIA CEREZUELA MARTINEZ   89      Sala de Cerimònies Sabadell 28/10/17 11:30

26/10/17    GLORIA MARTÍNEZ CARRERA     96      Sala de Cerimònies Sabadell 28/10/17 10:30

26/10/17    ANGUSTIAS VALLE VALLE            84      Sala de Cerimònies Sabadell 28/10/17 9:30

Switch to mobile version