Autor Ensenyament
18 Octubre 2017 a 09:00

Comunicat de la inspecció d’educació a Catalunya

Sobre declaracions en relació amb l’adoctrinament en els centres educatius

escola-catala

La Sub-direcció General de la Inspecció d’Educació, com a òrgan responsable de la direcció i coordinació de les funcions d’inspecció a Catalunya que corresponen al departament d’Ensenyament, manifesta el seu total desacord amb les afirmacions realitzades per un inspector d’educació, a través de mitjans de comunicació, sobre l’adoctrinament en els centres educatius a Catalunya.
Aquestes opinions expressades a títol individual, no representen en cap cas el col·lectiu dels inspectors i inspectores d’educació a Catalunya, ni responen a la realitat del nostre sistema educatiu.
Els inspectors d’educació disposen, dins del marc normatiu que regula l’organització i el funcionament de la Inspecció d’Educació, de canals de comunicació per informar de manera fefaent d’aquells fets que considerin rellevants i que estiguin degudament contrastats.
En qualsevol cas, les opinions personals fetes públiques per aquest inspector no formen part ni poden respondre a les atribucions ni actuacions que corresponen a un inspector d’educació, en el marc de les funcions que normativament té assignades.
A partir del coneixement que té la Inspecció d’Educació sobre el funcionament dels centres educatius a Catalunya, cal reconèixer l’excel·lent tasca realitzada pels docents i pels centres educatius, en un marc de respecte de la pluralitat i la diversitat que caracteritzen el nostre sistema educatiu
Switch to mobile version