Autor Societat
16 Setembre 2017 a 15:00

Més del 97% de zones de bany, excel·lents

En el darrer control de la temporada

Platja serrallo. st jaume enveja

Més del 97% de les zones de bany catalanes controlades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha obtingut la qualificació sanitària excel·lent, en el darrer mostreig de la temporada efectuat la setmana passada. La resta de zones de bany ha obtingut la qualificació de bona i cap platja ha estat qualificada com a insuficient.

L’ACA ha dut a terme, d’acord amb els estàndars que estableix la directiva europea de qualitat d’aigües de bany, un total de vuit controls analítics (un cada dues setmanes) en la campanya que s’ha fet –com cada any- entre l’1 de juny i el 15 de setembre, els quals han examinat la qualitat microbiològica de l’aigua i han avaluat la presència dels indicadors microbiològics Escherichia coli i enterococs intestinals, que permeten saber si hi pot haver contaminació fecal a l’aigua. Les analítiques per analitzar la qualitat de l’aigua de bany s’han dut a terme en els laboratoris de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

En casos d’una possible alteració de la qualitat s’ha investigat les possibles causes, s’ha informat als ajuntaments perquè posin a disposició dels usuaris la informació necessària en cada cas, i s’han efectuat controls analítics de seguiment fins a comprovar que la qualitat s’ha restablert. Tota la informació s’ha pogut consultar a l’apli PlatgesCat, que ha comptabilitzat aquest estiu més de 92.400 accessos, el que suposa un increment de visites proper al 30% respecte l’estiu de 2016.
Switch to mobile version