Autor Economia
3 Setembre 2017 a 10:00

CaixaBank col·loca la seva emissió inaugural de deute sènior no preferent

Per un import de 1.250 milions d’euros

CaixaBank

CaixaBank

CaixaBank ha tancat la seva primera emissió de deute sènior no preferent, per un import de 1.250 milions d’euros. Aquesta emissió s’ha realitzat després de la recent aprovació del Reial Decret-Llei 11/2017 sobre mesures urgents en matèria financera que ha originat el nou tipus de deute de l’Ordenament Jurídic. Aquest nou tipus de deute té un ordre de prelació inferior, en cas de resolució o concurs, a la resta de crèdits ordinaris, però superior al deute subordinat i ha estat dissenyada pels reguladors per incrementar la solvència dels bancs i garantir l’existència de majors passius que absorbeixin pèrdues en cas de resolució de l’entitat.

La confiança en la solvència i lideratge de CaixaBank en el mercat ibèric, ha permès a l’emissor aconseguir una demanda superior als 3.500 milions i rebaixar el tipus d’interès en 15pbs, fins al midswap + 95 punts bàsics, des dels 110 punts bàsics oferts a l’anunci. D’aquesta manera, el cupó s’ha situat en l’1,125%. El venciment  de l’emissió és de 5 anys llarg (Gener 2023).

A més de l’elevada demanda, destaca la qualitat de les ordres per part de 200 inversors institucionals que han estat interessats pel crèdit de CaixaBank. Tanmateix, cal destacar la gran participació d’inversors estrangers, que representen el 84% de l’adjudicació, i l’excel·lent qualitat del llibre amb el 89% col·locat entre fons sobirans, fons d’inversions i companyies d’assegurances.

Aquesta nova emissió reforça la posició de l’entitat davant els futurs requeriments de MREL i reflecteix la intenció del banc de construir un matalàs de deute “bail-inable” per augmentar la protecció de creditors sèniors i depositants en el context de BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), al mateix temps que incrementa també els actius líquids d’alta qualitat del grup CaixaBank que, a 30 de juny, arribaven als 50.000 milions d’euros amb un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 208%, molt per sobre del mínim requerit del 80% per 2017.

Sisena emissió de l’any

L’entitat completa així la seva sisena emissió de deute institucional en 2017 i és l’únic emissor espanyol que, en 2017, ha accedit al mercat en tots els formats de deute, després d’haver emès cèdules hipotecàries, deute sènior, deute subordinat Tier 2, participacions preferents eventualment convertibles en accions (Cocos) i el nou instrument de deute sènior no preferent, aprofitant l’entorn de tipus d’interès històricament baixos. En conjunt, les emissions de 2017 de CaixaBank han aconseguit els 6.750 milions d’euros i mostren l’elevada credibilitat del mercat en la marca de CaixaBank i la seva reconeguda trajectòria durant l’any.

Els bancs col·locadors d’aquesta emissió han estat CaixaBank CIB, Citi, HSBC, Nomura y Société Générale.

Switch to mobile version