Autor Societat
26 Agost 2017 a 15:00

La Diputació impulsa polítiques per fomentar la convivència al territori

S’impulsa la redacció de plans de civisme i convivència

Diba convivencia territori

La Diputació de Barcelona impulsa polítiques socials amb la finalitat de cohesionar la població i contribuir a millorar la convivència ciutadana. Per això ofereix als municipis de la demarcació suport econòmic i tècnic per elaborar plans de convivència, que són un marc d’actuació per promoure, entre altres aspectes, l’acceptació de la diversitat cultural i prevenir processos d’exclusió i de rebuig social. La Diputació també dona resposta als ajuntaments que demanen assessorament per atendre problemàtiques concretes. Els consistoris del Maresme, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Barcelonès són dels que més suport han demanat enguany.

En aquesta línia, s’impulsa la redacció de plans de civisme i convivència així com la realització de diagnòstics estratègics, amb l’objectiu d’identificar el grau de convivència o la necessitat d’iniciar polítiques antidiscriminatòries i que, alhora, promoguin els drets humans.

Entre d’altres, hi ha sol·licituds que es focalitzen en la millora de la convivència i el suport a les comunitats de veïnatge, o a les comunitats escolars; o sol·licituds relacionades amb la dinamització de l’espai públic i la realització d’activitats educatives i de sensibilització dirigides a un públic concret, per exemple a la població jove, per ajudar-la a una millor socialització.

Programa de Mediació Ciutadana de la Diputació

En el marc dels plans de convivència, quan cal resoldre conflictes entre dues parts, la corporació aposta per la mediació com a via de resolució, dins del foment de la cultura del diàleg. El Programa de Mediació Ciutadana de la Diputació ha permès, des que va néixer, el 2006, la creació i manteniment de 45 serveis de mediació -42 municipals i 3 de consells comarcals-, a més d’oferir el servei de mediació itinerant per als municipis que no en tinguin de propi.

El programa compta amb un pressupost d’1,2 MEUR anuals. En el conjunt de serveis de mediació ciutadana de la província treballen un centener de mediadors. El darrer any, s’han atès més de 5.000 sol·licituds de mediació.

Els principals conflictes que arriben tant als serveis de mediació municipals com al servei itinerant són conflictes de convivència en l’àmbit veïnal, seguits dels familiars, els derivats d’activitats econòmiques (propietaris i/o usuaris de bars, restaurants, comerços, tallers, etc), conflictes en l’ús de l’espai públic, en l’àmbit escolar i en l’àmbit associatiu.

Switch to mobile version