Autor Societat
19 Agost 2017 a 15:00

Catalunya dóna 2.430 tones de roba usada a Humana

Al primer semestre

Humana contenidors

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organització que des del 1987 promou la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i duu a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda local al territori més proper, ha recollit 2.430 tones de tèxtil usat a Catalunya durant el primer semestre de l’any. Representa un augment del 4,58% respecte al mateix període de l’any anterior (2.324 tones). Aquesta xifra confirma la tendència a l’alça de la reutilització del residu tèxtil, la fracció recollida selectivament amb més potencial d’aprofitament, per sobre del vidre, el paper o el plàstic.

Humana hi té instal·lats contenidors a centenars de municipis on els ciutadans dipositen la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzen i als quals Humana dóna una segona vida. El servei de recollida del tèxtil és gratuït i representa un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació de residus sòlids urbans. La Fundació treballa a diari per a què la recollida selectiva de roba usada i la seva preparació per a la reutilització es consolidin com a part fonamental de la gestió de residus.

 

Les dades són les següents:

Per comarques        Kg semestre 2017       kg semestre 2016            %

Vallès Occidental        448.373                      436.770                         2,66

Vallès Oriental            300.721                       291.441                         3,18

Bages                           92.625                        86.180                          7,48

Osona                          87.030                        76.958                         13,09

Maresme                   218.955                       200.312                          9,31

 

30 anys reutilitzant roba

Humana Fundación Pueblo para Pueblo va ser pionera a Catalunya en la recollida i preparació per a la reutilització de roba usada: va iniciar-ne l’activitat a l’agost de 1987 amb contenidors de fusta, substituïts posteriorment pels actual metàl·lics que garanteixen alts de nivells d’usabilitat i seguretat. En 30 anys de recollida selectiva, la solidaritat de la població ha permès recuperar 276.144 tones de roba a Espanya, l’equivalent a omplir més de quatre vegades el Camp Nou. Són peces que majoritàriament estaven en bon estat i Humana n’ha pogut allargar la vida útil per a donar-les una finalitat social i promoure al país la protecció del medi ambient.

El principal objectiu del Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2020 (PRECAT20) és reduir el volum de residus generat i incrementar-ne la preparació per a la reutilització i el reciclat, amb la finalitat de disminuir-ne la quantitat que arriba als abocadors. Després de les fraccions clàssiques (orgànica, envasos i plàstics, paper i cartró, i vidre), el residu tèxtil és la cinquena fracció que més generen els catalans i la que presenta un percentatge de valorització més alt (per sobre del 90%). Tanmateix, només una de cada 10 peces que ja no volem té una segona vida, la resta acaba a la brossa. Per això és tant important augmentar encara més les xifres de recollida selectiva.

La roba de la qual ens desfem és un actiu que, gestionat amb cura, es converteix en motor de progrés al país i de generador de fons per a la cooperació al desenvolupament a l’hemisferi Sud.

Més consciència ambiental

Des d’Humana Catalunya s’afirma: “Cada cop que reciclem i reutilitzem contribuïm a protegir el medi ambient. Promovem l’economia circular, reduïm les emissions de gasos d’efecte hivernacle que agreugen el canvi climàtic i generem llocs de treball. Tot això és possible gràcies a l’esforç que ajuntaments, empreses i entitats com la nostra fan per dotar a la roba d’una finalitat social i impulsar projectes socials”.

La reutilització i el reciclatge del tèxtil contribueixen a la protecció del medi ambient i a la lluita contra el canvi climàtic: a més de recuperar les peces, evitem el seu dipòsit en un abocador contribuint a la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEI). Cada kg de roba que es reutilitza i no és incinerat evita l’emissió de 3,169 kg de CO2, segons dades de la  Comissió Europea.

Les 2.430 tones recollides al primer semestre representen un estalvi de 7.703 tones de CO2 a l’atmosfera, cosa que el planeta agraeix. Equivalen a l’emissió anual de 2.893 cotxes (que circulen 15.000 km anuals) o a l’absorció anual de diòxid de carboni de 57.485 arbres.

Jerarquia de gestió de residus

Les peces dipositades als contenidors d’Humana són traslladades a la planta de classificació de l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental). La seva destinació és la següent (dades d’Espanya):

  • El 62% es prepara per a la reutilització: el 13% es destina a les 44 botigues secondhand que Humana té a Espanya i el 49% correspon a qualitat Àfrica i es ven a preus de mercat per a generar recursos per a la cooperació al desenvolupament.
  • El 28% es troba en un estat que no permet la seva reutilització i es ven a empreses de reciclatge de tèxtil.
  • El 6% és material destinat a combustible derivat de residu (CDR) amb l’ajuda d’empreses especialitzades.
  • El 4% s’envia a un centre de tractament de residus per a disposició final perquè està format per productes que no es poden reutilitzar ni reciclar ni valoritzar energèticament.

 

Sobre Humana Fundación Pueblo para Pueblo

Humana Fundación Pueblo para Pueblo promou des del 1987 la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i duu a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda local a Catalunya. La Fundació impulsa campanyes de sensibilització sobre la importància de la reutilització i el reciclatge del tèxtil per a la protecció del medi ambient i com a font de recursos per a la cooperació als països del Sud. Compta amb 500 treballadors a tot Espanya. Forma part de la Federació Humana People to People, que agrupa a organitzacions de 31 països.

 

Switch to mobile version