Autor Obituari
31 Juliol 2017 a 20:00

Obituari 01.08.2017

Data Def.              Nom Cognoms                             Edat              Dades de la cerimonia

31/07/17    JOSE MªMONFA SOLSONA                      77      Sala de Cerimònies Sabadell 01/08/17 17:00

31/07/17    JOSÉ CASTRO NASARRE                        92      Sala de Cerimònies Sabadell 01/08/17 16:30

31/07/17    FRANCISCO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 79      Sala de Cerimònies Sabadell 01/08/17 15:00

30/07/17    MARIA ESCUR FONT                                94      Sala de Cerimònies Sabadell 01/08/17 12:00

30/07/17    JOAQUIN BENEDÍ MUÑOZ                       67      Sala de Cerimònies Sabadell 01/08/17 15:30

30/07/17    ENRIQUE BARRACHINA ORPELLA         80      Sala de Cerimònies Sabadell 01/08/17 16:00

30/07/17    CARMEN LATORRE MORENO                  91      Sala de Cerimònies Sabadell 01/08/17 11:00

Switch to mobile version