Autor Societat
21 Abril 2017 a 12:00

MicroBank i Barcelona Tech City subscriuen un conveni de col·laboració

Per impulsar l’activitat en la innovació digital i tecnològica

MicroBank - Barcelona Tech City 1

 

El president de Barcelona Tech City, Miguel Vicente, el director territorial a Barcelona de CaixaBank, Jordi Nicolau, i el president de MicroBank, Antoni Vila, han firmat avui un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials de caràcter innovador mitjançant microcrèdits. Amb la signatura d’aquest acord, s’estableix una línia de finançament de fins a 1 milió d’euros. Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior als dos milions d’euros.

Els sol·licitants podran optar a microcrèdits fins a un import màxim de 25.000 euros (amb un límit del 95% de la inversió) i amb un termini d’amortització de fins a 7 anys amb un màxim de dos anys de carència. Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empresa i un informe favorable de viabilitat. A més, voluntaris de “la Caixa” podran oferir suport als emprenedors per ajudar-los a formular adequadament la proposta per sol·licitar finançament en el marc d’aquest conveni.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i a la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones sense garanties ni avals.

Amb aquest conveni MicroBank inicia una nova línia “Microcrèdit Innovació”, que té com a objectiu finançar l’inici o ampliació de projectes amb caràcter innovador i que comptarà amb la garantia del Fons Europeu d’Inversions (FEI) i el finançament del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB).

El director territorial a Barcelona de CaixaBank, Jordi Nicolau, comenta que “aquest nou microcrèdit complementa l’oferta global de CaixaBank per potenciar el perfil innovador de les empreses.“

El president de MicroBank, Antoni Vila, considera que “la nostra entitat, amb aquesta nova línia, fa una aposta per facilitar el finançament a un sector tant dinàmic de l’economia actual com són els negocis digitals i tecnològics, que tants llocs de treball generen entre els joves”.

Barcelona Tech City és una associació oberta a tots els integrants de l’ecosistema del negoci digital i tecnològic presents a Barcelona que té com objectiu consolidar i potenciar un sector emergent format majoritàriament per empreses dels sectors digital i tecnològic, contribuint a posicionar la ciutat de Barcelona com a referent en la escena tecnològica internacional. L’associació es marca com a línies estratègiques la millora de l’entorn legal, fiscal i de finançament, la divulgació de la cultura emprenedora, el posicionament de Barcelona com a hub internacional, la promoció de les eines digitals com a palanca de creixement d’altres sectors de la ciutat i la vinculació del sector a la Capitalitat Cultural del Mòbil.

MicroBank, el banc social especialitzat en microfinances participat íntegrament per CaixaBank, és l’únic banc a Espanya dedicat exclusivament al finançament de projectes a través de microcrèdits. L’entitat va ser pionera en el seu model de negoci i continua sent la que més recursos hi destina. El banc ofereix microcrèdits dirigits a autònoms, emprenedors i microempreses; i microcrèdits personals i familiars, que tenen com a objectiu atendre necessitats que permetin superar una dificultat temporal i facilitin el desenvolupament personal i familiar.

Durant el 2016, MicroBank ha concedit a Catalunya un total de 5.924 préstecs destinats a autònoms, emprenedors i microempreses per un import de 62,5 milions d’euros. Per finançar projectes personals i familiars, el banc ha aportat 171,4 milions d’euros a 42.170 iniciatives

Switch to mobile version