Autor Societat
5 Abril 2017 a 18:00

3 meurs en ajuts per a deixalleries municipals

I per a projectes de la gestió de residus industrials

deixalleria

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat la convocatòria d’ajuts per a la instal·lació de deixalleries municipals, dotada amb dos milions d’euros, i una altra per executar projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials, amb una dotació d’un milió d’euros.
Prioritat per a les instal·lacions de proximitat
La primera busca implantar i millorar deixalleries per a la gestió de residus municipals, tant si són fixes com mòbils. D’aquesta, la meitat de la dotació pressupostària es destinarà a instal·lacions noves, ja siguin minideixalleries o deixalleries mòbils que donin servei principalment a habitants que actualment no disposin d’aquest servei o que l’ajut els permeti una millora i aproximació dels serveis existents.
L’altra meitat es destinarà a l’ampliació i millora d’instal·lacions ja existents. Aquests projectes inclouen actuacions per garantir-ne l’accessibilitat, la bona gestió dels residus, la seguretat i l’adaptacions a la normativa vigent. S’inclouen actuacions en la tanca, porta, bàscula, cobert, magatzem, caixes/contenidors, compactador, paviment, seguretat, caseta, senyalització/retolació, sistemes informàtics, gestió de fibrociment i altres, incloent l’obra civil.
Prevenció i reutilització a la indústria
En el cas dels ajuts per executar projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials, estan destinats a empreses i agrupacions d’empreses tant per a la realització de projectes concrets com per a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental, evitant d’aquesta forma el destí final cap a l’abocador.
L’any passat, l’Agència de Residus de Catalunya també va destinar un milió d’euros a aquesta convocatòria, que va servir per subvencionar 33 projectes de diferents empreses, millorant així el tractament i la valorització dels residus.
Switch to mobile version