Autor Economia
3 Març 2017 a 15:00

PIMEC reclama mesures pels territoris de l’Arc mediterrani

Perquè siguin encara més competitius

Josep González

Josep González // Imatge extreta del web Economiadigital.es

El president de PIMEC, Josep González, ha participat a la jornada que se celebra a València sota el títol “L’Hora de les decisions”, que té l’objectiu de posar l’accent en les potencialitats i les sinèrgies de l’euroregió de l’Arc mediterrani i, al mateix temps, donar un toc d’alerta als greuges que encara existeixen en diferents àmbits.

En aquest context, l’Observatori de PIMEC ha elaborat un informe que posa de manifest que les comunitats que formen part de l’Arc mediterrani -Catalunya, Illes Balears i País Valencià- comparteixen i ocupen un espai de màxim relleu dintre de l’Estat espanyol. L’Arc té una alta importància econòmica conjunta, però també una forta orientació cap a mercats internacionals i un alt nivell de relacions comercials (venda i compra) entre les tres regions que el conformen.

Existeixen, per tant, en el si de l’euroregió considerada, una sèrie de preocupacions compartides, que l’Observatori de PIMEC ha recollit en el seu darrer informe i que es resumeixen a continuació:

  • Permeabilitzar les economies de l’Arc a través de les infraestructures. Cal urgentment el corredor ferroviari de mercaderies que serà una peça bàsica en les relacions comercials internacionals en el futur; en el mateix sentit, la mobilitat de les persones, fonamentalment per via ferroviària, requereix una connexió ràpida tipus llançadora que uneixi Girona amb Alacant en tres hores i Barcelona-València en una i mitja. La manca d’una carretera d’alta capacitat entre els dos territoris és un dèficit difícil de justificar en una Espanya sobredotada d’aquest tipus de vies.
  • Augmentar la cooperació en àmbits públics que són d’interès empresarial. Col·laboració en la gestió i en la projecció internacional d’infraestructures fonamentals de cara al futur, com ara els ports de Barcelona, Tarragona i València. Cal també l’obertura de línies de cooperació per part dels diferents centres que generen innovació industrial al servei de l’empresa. En la mateixa línia, sembla imprescindible l’aprofundiment de les relacions Universitat-empresa, no només dintre de cada territori sinó tenint present la proximitat i la intensitat de les relacions comercials en l’àmbit de l’Arc. El mateix es pot dir quant a les necessitats i als dissenys del sistema educatiu relacionat amb la FP, un tipus de formació amb dèficits importants compartits.
  • Impulsar la integració dels sistemes empresarials. L’Arc té una gran importància quantitativa, però és més una suma d’espais que operen empresarialment de manera separada, que no pas un espai on es duguin a terme projectes empresarials compartits. L’aprofundiment en aquest terreny permetria, amb tota seguretat, generar projectes empresarials de major dimensió i abast que els actuals, en benefici de l’eficiència i la competitivitat. En aquesta línia, també cal permeabilitzar l’entorn de les patronals empresarials existents a les diferents regions de l’Arc.
  • Donar resposta a les necessitats de les pimes. L’Arc Mediterrani és territori de predomini de la petita i mitjana empresa. Aquest col·lectiu tan fonamental del sistema productiu requereix respostes a problemes crònics com són la morositat, l’altra pressió fiscal, els preus de l’energia o l’accés a la contractació pública.
Switch to mobile version