Autor Societat
23 Octubre 2016 a 10:00

Ensenyament impulsa el plurilingüisme a la Festa dels Súpers

A través d’activitats en llengües estrangeres

La Festa dels Supers

La Festa dels Supers

El Departament d’Ensenyament impulsarà el plurilingüisme i el coneixement de llengües estrangeres entre els nens a la Festa dels Súpers. Ho farà a través de l’espai anomenat Els superplurilingües, adreçat a nens d’entre 3 i 10 anys, on es duran a terme diferents activitats artístiques i educatives en llengües estrangeres, sota el lema “L’escola catalana em fa plurilingüe”.
Ensenyament participa per quart any consecutiu a la Festa dels Súpers. D’aquesta manera, vol afavorir el contacte dels infants i joves amb altres llengües fora de l’àmbit escolar. Les activitats s’organitzaran a l’entorn de tres eixos temàtics: ciències i matemàtiques, teatre i interculturalitat.
En els tallers de ciències i matemàtiques les activitats són en anglès. Els assistents podran participar al taller de bombolles i a la cursa del supermarket. Pel que fa a les activitats interactives de teatre, el dissabte es faran en francès i el diumenge, en anglès, i estaran organitzades per la companyia Blue Mango Theatre. Inclouran espais de música i dansa, jocs de teatre, o confecció manual de titelles.
I a l’espai d’interculturalitat tindran llocs diferents tallers, en què es realitzaran activitats de contacontes, cuina, cal·ligrafia o dansa. Es duran a terme amb la col·laboració de l’Assemblea de Dones Xineses a Catalunya, la fundació Instituto Confuci de Barcelona, el professorat adscrit al Programa d’ensenyament de la llengua àrab i la cultura marroquina (LACM), l’Associació Txervona Kalyna d’Ucraïna, la Casa Amaziga de Catalunya i el professorat del Programa d’ensenyament de la llengua i cultura romanesa.
Foment del plurilingüisme
Amb aquesta acció el Departament d’Ensenyament vol reforçar el pla del Marc per al plurilingüisme, per garantir entre l’alumnat el domini del català, del castellà i de l’anglès i del coneixement d’altres llengües en acabar l’educació obligatòria. El Marc, a banda de potenciar les llengües estrangeres previstes en el currículum, també aposta per la difusió de les llengües d’origen de l’alumnat nouvingut.
El Marc per al plurilingüisme s’emmarca dins del Pla de Govern 2013-2016, en què s’estableix com a objectiu prioritari millorar i ampliar la competència lingüística i comunicativa de l’alumnat en el marc d’un model plurilingüe en un sistema on la llengua normalment emprada és el català. L’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar 2012-2018 també marca l’objectiu de millorar la competència dels alumnes en llengües estrangeres a partir del nou model d’ensenyament plurilingüe.
Switch to mobile version