Autor Societat
11 Setembre 2016 a 15:00

La Cecot s’adhereix a l’Aliança per a la FP Dual

Les empreses associades a la Cecot percebran un servei d’assessorament i gestió per integrar la Formació Professional Dua

Adhesió Cecot a l'Alianza

Adhesió Cecot a l’Alianza

El President de l’organització empresarial catalana Cecot, Antoni Abad, juntament amb el vicepresident de la Fundació Bertelsmann, Francisco Belil, han signat el document d’adhesió de la Cecot a l’Aliança per a la Formació Professional Dual. La signatura va tenir lloc a la seu de la patronal catalana.

L’Aliança per a la Formació Professional Dual és una iniciativa promoguda per la Fundació Bertelsmann, la Fundació Princesa de Girona, la CEOE i la Cambra de comerç d’Espanya, i formada per empreses, institucions i centres educatius que té com a objectiu millorar l’ocupabilitat dels joves mitjançant una Formació Professional Dual de qualitat, al mateix temps que les empreses obtenen professionals amb una formació més concorde a les seves necessitats.

A criteri de la Cecot, des de les essències del model productiu del país, el sistema de Formació Professional és un factor crític per articular l’adaptació de la competitivitat empresarial i de la millora quantitativa i qualitativa de l’ocupació. Des d’un punt de vista administratiu, actualment coexisteix una formació professional “educativa” i una altra “laboral”, gestionades per departaments diferents, i amb mitjans i instruments d’acreditació alternatius. Cap d’elles ha generat una simbiosi real entre les empreses i els centres de formació. La FP dual continua sent testimonial, i també ho és el reconeixement de la competència adquirida a través de l’experiència laboral.

En paraules d’Antoni Abad, “la transcendència del sistema de FP requereix una reflexió profunda, un consens ampli i una sòlida perspectiva estratègica per a la seva reforma. Necessita de l’acord dels representants empresarials i sindicals, ja que el centre d’una veritable reforma de la FP hauria de ser la seva relació amb l’ocupació”. Així doncs, el president de la Cecot assegura que l’adhesió a l’Aliança està totalment alineada amb la seva funció de participar en la tasca de formació i reciclatge de totes les persones vinculades a l’àmbit empresarial. “La formació i capacitació de les plantilles és una peça fonamental per al desenvolupament empresarial i econòmic. Però també ho és el fet que els models educatius i formatius s’aproximin a la realitat de la nostra economia productiva i arribar a establir, així, un engranatge que faci encaixar les necessitats i impulsi no només l’economia sinó que aquesta influeixi, amb un desenvolupament paral·lel, sobre la cohesió social”, ha conclòs Abad.

El conveni signat a la seu de la Cecot, comporta que les empreses associades a l’organització puguin adherir-se també a l’Aliança i percebre un assessorament tècnic totalment gratuït perquè puguin implementar la FP Dual en les seves organitzacions. El servei d’assessorament els agilitarà les gestions en la cerca de perfils, la informació en tràmits i l’orientació en la manera d’implementar el procés de FP Dual en la seva dinàmica empresarial.

Per la seva banda, Francisco Belil, vicepresident de la Fundació Bertelsmann, opina que tots els actors que participen en la FP Dual han d’unir esforços per fer visibles els avantatges que aquesta té per a empreses, centres, alumnes i societat en general. Per aquesta raó, és important que les empreses la incloguin en la seva estratègia de comunicació per poder convèncer a la societat que la FP Dual és essencial per a la competitivitat de l’economia i representa una alternativa valuosa a la formació.

Switch to mobile version