Autor Economia
13 Agost 2016 a 15:00

PIMEC gestiona el finançament de més de 75 MEUR

A 500 pimes catalanes associades

Pimec.financiacio associats

PIMEC ha gestionat la renovació de finançament i ha donat suport en l’organització de tresoreria de 500 pimes catalanes durant el primer semestre d’aquest 2016. Per fer-ho, ha comptat amb la seva xarxa d’assessors, més de 40 professionals distribuïts per tot el territori de Catalunya, que han notat com cada cop les pimes demanen un suport més ampli i profund en la gestió, control de la tresoreria i cerca d’instruments financers per cobrir les necessitats de finançament a curt i llarg termini.

La patronal ha aconseguit un volum total de 75 milions d’euros, dels quals 56M€ han estat per a empreses de Barcelona (374); 9,75M€ per a empreses de Tarragona (65); 5,25M€ per a empreses de Lleida (35); i 4M€ per a empreses de Girona (26).

Segons el sector d’activitat, el 35% de les empreses que ha aconseguit finançament ha estat del sector industrial (176), el 25% de l’agroalimentari (124), el 17% de comerç (84), el 12% de serveis (62), i l’11% de la construcció (54).

Si tenim en compte la dimensió de les empreses, un 19% de les empreses són micro (94), un 37%, petites (185), i un 44%, mitjanes (221).

PIMEC  fa una valoració positiva de la tasca realitzada, però recorda que el finançament de l’empresa no és una assignatura menor i per aquest motiu les pimes haurien de seguir les recomanacions següents, que són fruit de l’experiència acumulada de la patronal. En aquest context, el departament de Consultoria Estratègica i Finançament de PIMEC detecta que les principals dificultats que es troben les pimes a l’hora de finançar la seva activitat són:

– Desbancaritzar el pool bancari. Darrerament la proliferació d’altres entitats no bancàries ofereix l’oportunitat a l’empresa de diversificar els proveïdors financers. Per evitar situacions que s’han produït en el passat, és molt recomanable introduir algunes d’aquestes entitats com a proveïdors financers.

Alerta dels canvis en el mapa bancari. Tenint en copte les fusions i absorcions de les entitats financeres, l’empresa tindrà més limitacions per trobar finançament i haurà de donar entrada a noves entitats per tal d’ajustar correctament el seu pool bancari.

Negociar les condicions. Durant aquest primer semestre les condicions creditícies han estat força menys elevades que en exercicis anteriors. En aquest sentit és molt important fixar-nos en les condicions creditícies, tenint en compte la temporalitat dels instruments financers.

Manca de control de la tresoreria. En algunes situacions l’augment de l’endeutament per part de l’empresa actual obliga a les pimes a gestionar encara més correctament la tresoreria, és a dir, cobraments i pagaments, entrades i sortides. Aquest control indicarà la millor forma per poder finançar correctament les necessitats a curt termini tant d’inversions com de circulant.

Switch to mobile version