Autor Societat
17 Agost 2016 a 18:00

L’activitat industrial genera el 2015 3,6 milions de tones de residus

Per quart any consecutiu, es manté estable 

Grafica residus

Durant el 2015, Catalunya ha generat 3,6 milions de tones de residus industrials, segons les dades declarades per les empreses inscrites al Registre de Productors de Residus Industrials, que estan obligades a presentar anualment la declaració dels residus generats l’any anterior. D’acord amb les 14.260 empreses que l’han presentat, per tercer any consecutiu, el nombre de tones acumulades es manté estable i trenca la tendència a la baixa iniciada al 2008. Així, des de l’inici de la crisi econòmica, la generació de residus industrials ha disminuït un 29,8%, mantenint-se estable els darrers quatre anys.
L’activitat industrial que genera més residus és l’agroalimentària (26%), seguida del sector metal·lúrgic (22%) i la indústria química (16%) i del paper (11%). Les que menys en produeixen (1,5%) són, entre d’altres, la indústria manufacturera; la de la fusta i el suro; el subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire.
L’11,5% dels residus són catalogats com a perillosos i provenen principalment del sector químic i farmacèutic (62%), seguit del metal·lúrgic (18%). El 88% restant, registrats com a no perillosos, provenen principalment del sector agroalimentari (28%), la metal·lúrgia (23%) i la indústria paperera (12%).
 
Valorització dels residus
La principal via de gestió dels residus industrials és la valorització (78,2%), mentre que l’opció del dipòsit controlat representa el 14,7%. Les activitats industrials que valoritzen més residus són el sector agroalimentari (26%); el metal·lúrgic (22%); el sector químic (16%); la fabricació de maquinària i equips informàtics (11%) i la indústria paperera (11%).
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha posat en funcionament la consulta en línia de les estadístiques de residus industrials, que també permet elaborar taules i realitzar mapes de generació de residus per comarques.
Switch to mobile version