Autor Sanitat
12 Juliol 2016 a 18:00

Salut presenta una guia sobre antídots

Adreçada als hospitals de Catalunya

Antoni Comín // Imatge cedida per la Generalitat

Antoni Comín // Imatge cedida per la Generalitat

El Departament de Salut presenta la Guia d’antídots per als centres hospitalaris de Catalunya, una eina que vol contribuir a poder respondre de manera ràpida i coordinada a les emergències toxicològiques. En aquest sentit, el document exposa recomanacions sobre els antídots de què haurien de disposar els hospitals del país, en funció de la complexitat assistencial de la incidència d’una determinada intoxicació i de la ubicació geogràfica i la dificultat per mantenir-ne l’estoc, atès que alguns són productes estrangers.

La publicació també recull indicacions sobre les quantitats mínimes necessàries de cada antídot als diferents nivells assistencials, amb la divisió en quatre grups: hospitals comarcals, de referència de demarcació, hospitals d’alta tecnologia i hospitals de referència toxicològica. També presenta una llista d’antídots que inclou 34 fàrmacs amb les principals indicacions toxicològiques: recomanacions sobre la posologia en els infants i adults, i les vies d’administració; consells de disponibilitat en els hospitals, i un apartat d’observacions sobre precaucions, contraindicacions i reaccions adverses.

Elaborat per metges i farmacèutics del Grup d’Antídots de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC) i de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut, el document actualitza i amplia els continguts de la primera Guia d’antídots, de l’any 1986, i de la segona, de 1988.

Els antídots, claus per a la supervivència
L’administració d’un antídot és un element essencial en el tractament dels pacients intoxicats, i en ocasions n’arriba a condicionar la supervivència. Així mateix, el temps transcorregut des del contacte amb l’agent tòxic fins a l’administració de l’antídot pot constituir un factor molt important en l’evolució d’una determinada intoxicació.

A Catalunya, els serveis de farmàcia dels hospitals són els encarregats d’adquirir, conservar i dispensar els antídots, però no hi ha una legislació específica sobre els antídots de què cal disposar ni sobre la quantitat i el lloc on s’han d’ubicar. En conseqüència, la Guia pretén ser una eina útil per tal d’establir quins són els antídots que cal tenir a l’abast i les quantitats necessàries per tractar un o més pacients.

Prèviament a l’elaboració d’aquesta publicació, el Departament de Salut va realitzar l’any 2015 un estudi als centres hospitalaris públics i privats que atenen urgències toxicològiques per conèixer quins antídots hi estaven disponibles i en quina quantitat, i alhora per identificar els problemes de disponibilitat d’alguns antídots indispensables en l’àmbit assistencial.

A més, des del juliol de 2015, els hospitals catalans tenen a la seva disposició l’accés a la Xarxa d’antídots de Catalunya, pionera a l’Estat espanyol. En aquest moment, aquesta Xarxa virtual uneix les farmàcies hospitalàries i permet conèixer en temps real la disponibilitat d’antídots a 40 hospitals de Catalunya, tant pel que fa al tipus de antídot com a la quantitat disponible. Gràcies a aquesta fàcil comunicació entre els centres, es pot garantir una gestió ràpida en cas necessari, amb la millora de la disponibilitat de l’antídot allà on es trobin els pacients intoxicats. El Servei d’Informació Toxicològica de Madrid, la Fundació Espanyola de Toxicologia Clínica, i en breu també el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), tenen accés a la Xarxa esmentada.

Els antídots
Actualment hi ha uns 50 antídots i unes altres 150 substàncies que es poden utilitzar per al tractament de les intoxicacions.

Es considera adequat administrar un antídot quan n’hi ha un d’específic per a una intoxicació concreta, amb una gravetat potencial o real elevada, i quan els beneficis de l’administració siguin més grans que el risc que es pugui associar als efectes adversos potencials. Els antídots més utilitzats són el flumazenil (antídot de les benzodiazepines), la naloxona (antídot de l’heroïna, la metadona i altres opiacis) i la N-acetilcisteïna (antídot del paracetamol).

La Guia d’antídots per als centres hospitalaris de Catalunya està disponible a Canal Medicaments i Farmàcia del Departament de Salut.

Cada any, més de 10.000 intoxicacions
Cada any hi ha a Catalunya uns 12.000 casos atesos als serveis d’urgències per intoxicacions agudes i/o sobredosis per abús de drogues, i en un 10% d’aquestes intoxicacions o sobredosis es necessita un antídot.

Les intoxicacions més freqüents són per medicaments o per alcohol etílic o per abús de drogues il·legals, sobretot la cocaïna. Les intoxicacions més greus són poc nombroses: algunes per medicaments (sobretot per psicofàrmacs que provoquen un coma profund) i altres per drogues il·legals que causen agitació i problemes cardiovasculars (com la cocaïna, els derivats amfetamínics i les noves drogues de disseny) o per les que de vegades causen depressió del sistema nerviós central (per èxtasi líquid). També n’hi ha casos greus originats per productes domèstics com el lleixiu o el salfumant.

En pediatria, les intoxicacions més freqüents són per medicaments i per productes domèstics. En general, són més lleus que les que es donen en adults, ja que pràcticament sempre són accidentals i relacionades amb dosis relativament poc tòxiques de l’agent responsable. En els adults, poden ser mortals les sobredosis per abús de drogues, com ara els opiacis o cocaïna, en particular si s’han associat diverses substàncies de forma simultània. En qualsevol cas, la mortalitat global és inferior a l’1%.

En alguns casos, la disponibilitat dels antídots pot ser una qüestió complicada, ja sigui perquè alguns són medicaments estrangers o productes biològics i/o perquè existeixen problemes de proveïment. La Xarxa d’antídots de Catalunya pal·lia aquesta situació en aquest sentit i així es posa de manifest la seva utilitat, com ha confirmat el recent brot de botulisme atès a l’Hospital Josep Trueta de Girona. En aquest cas, en menys d’una hora es van localitzar dosis suficients d’antídot per tractar aquesta malaltia entre diferents centres hospitalaris adherits a la Xarxa.

Switch to mobile version