Autor Societat
26 Juliol 2016 a 10:00

PIMEC signa la modificació del Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos de Catalunya

Aquesta modificació declara el Col·legi com a única organització empresarial representant de pimes

Conveni Oficines Despatxos

Conveni Oficines Despatxos

PIMEC ha signat la modificació del Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos de Catalunya fins a 31 de desembre de 2016, juntament amb Foment del Treball i les organitzacions sindicals CCOO i UGT. La patronal destaca la rellevància de l’acord ja que aquest Conveni Col·lectiu afecta aproximadament a 250.000 treballadors a Catalunya.

L’acord comporta un increment de les taules salarials per a l’any 2016 d’un 1% respecte les aprovades en 2015. Aquest increment té efectes retroactius a 1 de gener de 2016, disposant les empreses de 3 mesos des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dels acords adoptats per procedir a la regularització dels endarreriments, si s’escau. També s’han introduït diverses modificacions en determinats articles per clarificar la interpretació correcte del Conveni. Finalment, s’ha acordat constituir una Comissió Tècnica amb l’objectiu de valorar la modificació del sistema de Classificació Professional als propers mesos.

Switch to mobile version