Autor Economia
26 Juliol 2016 a 15:00

Banc Sabadell tanca el primer semestre amb un increment del benefici net atribuït del 20,7%

 El marge d’interessos s’ha situat en els 1.942,5 milions de euros

Edifici Banc Sabadell de Sant Cugat

Edifici Banc Sabadell de Sant Cugat // Imatge del web Wikimèdia Commons

El grup Banc Sabadell ha tancat la primera meitat de 2016 amb un increment del seu benefici net atribuït del 20,7%, fins als 425,3 milions d’euros. Els sis primers mesos de l’any, el marge d’interessos s’ha situat en els 1.942,5 milions de euros, cosa que implica una millora del 49,5% interanual.

El segon trimestre de 2016 s’ha caracteritzat per la resistència dels ingressos, tant en el marge d’interessos com en comissions, i també pel creixement de l’estoc brut de crèdit per primer cop des de 2012. A més a més, s’ha mantingut el bon ritme en la contenció de costos i ha continuat la millora en l’activitat comercial.

 La ràtio de Common Equity Tier 1 (CET 1) phase-in es situa el 30 de juny de 2016 en l’11,9% i en termes fully loaded arriba a l’11,8%.

Les comissions reflecteixen un creixement tant interanual com intertrimestral per la favorable evolució del conjunt de l’activitat comercial. Els ingressos per comissions pugen en termes interanuals un +15,3% (+5,3% intertrimestral). Destaca l’increment dels ingressos per comissions de fons d’inversió, comercialització de fons de pensions i assegurances i gestió de patrimonis, que en conjunt creixen un 30,4% en relació amb el segon trimestre de 2015.

 

La morositat cau al nivell més baix des de començament de 2012

 

La ràtio de morositat del grup continua la via decreixent i es troba en el nivell més baix des de principi de 2012, gràcies a la reducció contínua d’actius dubtosos el segon trimestre. Al llarg dels tres últims mesos, s’ha reduït en 67 punts bàsics i, en els dotze últims, la reducció és de 218 punts bàsics, fins al 6,83% en termes de grup. La cobertura de dubtosos es situa en el 54,08% en tancar el segon trimestre de 2016.

Els actius dubtosos han disminuït 1.039,3 milions d’euros en termes intertrimestrals i, en tancar el segon trimestre de 2016, el saldo de riscos dubtosos puja a 10.634,8 milions d’euros. Quant al conjunt dels actius problemàtics, s’han reduït en 967,9 milions d’euros en termes intertrimestrals i, al final del segon trimestre, el saldo d’actius problemàtics es situa en 19.899,5 milions d’euros. El volum d’actius problemàtics s’ha reduït els dotze darrers mesos en 3.289,5 milions d’euros.

Les provisions fetes la primera meitat de l’any totalitzen 901,8 milions d’euros, cosa que implica una reducció del 48,4% per comparació amb el mateix període de l’any passat, que van pujar a 1.749,1 milions d’euros.

 En tancar el segon trimestre de 2016, els resultats per operacions financeres (ROF) totalitzen 502,8 milions d’euros (excloent-ne TSB totalitzen 447,9 milions d’euros) i inclouen, entre altres coses, 355,2 milions d’euros per venda d’actius financers disponibles per a la venda de renda fixa i 109,5 milions d’euros per l’operació de compra sobre la totalitat de les accions de Visa Europe per part de Visa Inc.

 

Creix l’estoc de crèdit brut per primera vegada en quatre anys

 

Els volums de crèdit viu han crescut un 3,2% en tancar el segon trimestre de 2016 per comparació amb el mateix període de l’exercici precedent. Respecte al trimestre anterior, creixen un 0,8%. És un increment que es produeix aplicant a més a més una estratègia de preus prudent.

La inversió creditícia bruta, excloent-ne l’adquisició temporal d’actius, el saldo d’actius dubtosos i els ajustos per periodificació, tanca el segon trimestre de 2016 amb un saldo de 139.343,3 milions d’euros.

El total de recursos de clients de fora del balanç puja a 37.555,1 milions d’euros en tancar el segon trimestre de 2016 i creix un 6,1% respecte a l’any anterior. En termes intertrimestrals, creix un 1,2%. El patrimoni en fons d’inversió, que el 30 de juny de 2016 es situa en 21.130,7 milions d’euros, representa un increment del 4,5% interanual.

 Las quotes de mercat continuen millorant el segon trimestre. Destaca l’increment en la quota de targetes de crèdit, que supera el 7,3%, i assegurances de vida, en el 5,3%.

 

Internacionalització: TSB i Mèxic

 

TSB es continua comportant més bé del que s’esperava en el seu pla estratègic i ha donat aquesta primera meitat d’any uns resultats que són el reflex de la fortalesa del seu balanç i que mostren el creixement en dipòsits. El benefici de gestió abans d’impostos (excloent-ne els extraordinaris) s’ha més que duplicat en termes interanuals, fins als 107,7 milions de lliures, cosa que comporta un increment del 144,8% respecte a la primera meitat de 2015.

Recentment, TSB ha estat triat com el “banc britànic més recomanat” per l’estudi independent de BDRC, companyia d’anàlisi de mercat, mentre que el pla d’integració i migració es continua portant a terme en línia amb les previsions.

A Mèxic, el banc va obtenir la llicència bancària l’any passat i va arranca l’activitat com a entitat financera el 4 de gener de 2016. En poc més de sis mesos, l’entitat s’ha posicionat en el Top7 en concessió de crèdit a empreses al país nord-americà i ha superat de manera significativa la previsió de creixement dels seus volums.

Ha captat en sis mesos més de 100 clients en banca d’empreses i ha col·locat crèdit per sobre de 1.500 milions de pesos mexicans (96 milions de dòlars) i per sobre de 22.000 milions (1.336 milions) en banca corporativa. Banc Sabadell aspira a ser un jugador rellevant al mercat mexicà, gràcies a uns ambiciosos plans d’expansió i creixement futur.

 

Switch to mobile version