Autor Opinió
1 Maig 2016 a 16:00

Comunicat en relació amb les informacions publicades sobre l’increment d’empleats públics a Catalunya

Meritxell Borràs // Imatge cedida per la Generalitat

Meritxell Borràs // Imatge cedida per la Generalitat

En relació amb les notícies publicades  als diaris El Mundo i Expansión sobre un suposat increment de 20.000 empleats públics a Catalunya, el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge aclareix, que:
Les dades no són certes. D’una banda, la font d’informació d’aquestes notícies és l’EPA, l’Enquesta de Població Activa. Com que es tracta d’una enquesta, està subjecta a error mostral, i més quan allò que s’analitza en aquest cas és una variable en què caldria saber quina és la grandària mostral que té al darrere. L’EPA, en aquest nivell de detall, pot servir per comparar l’evolució general d’una comunitat respecte d’una altra o amb altres països, però no és vàlida per dur a terme una comparativa a nivell trimestral com es pretén fer a l’article
D’altra banda, l’EPA parla d’ocupació pública en general, sense discriminar per tipus d’administració. Les dades incorporen l’Administració estatal, la Generalitat, diputacions, ajuntaments, consells comarcals, així com els treballadors conjunturals, és a dir, els que en aquell moment estan fent una substitució.
Les dades de l’ocupació pública a Catalunya es poden consultar al Banc de dades d’ocupació pública, on es pot trobar l’evolució mensual del personal de la Generalitat.
També, entre altres informacions, està disponible al Banc de dades, un informe anual del personal de les administracions públiques catalanes, desglossat per tipus d’administració.
Així, les dades disponibles en el Banc de dades, ens permeten comprovar que entre desembre de 2015 i març de 2016, el nombre de treballadors de la Generalitat ha disminuït un 0,11%.
La xifra actual d’empleats de la Generalitat se situa en 159.982.
Switch to mobile version