Autor Societat
5 Abril 2016 a 18:00

Valoració de PIMEC atur març

Atur Catalunya

Atur Catalunya

Tenint en compte les dades relatives l’atur registrat i l’afiliació mitjana publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal la patronal valora positivament que el mercat de treball segueixi en clara millora, com ja apuntaven les previsions de PIMEC. De fet, a Catalunya es baixa dels 500.000 aturats per primer cop des del 2009.

A més,  al primer trimestre de l’any les taxes de reducció en el nombre d’aturats s’han accelerat respecte a 2015, i malgrat aquesta millora es pot explicar, en part, per factors estacionals i cal ser prudents de cara al futur, el cert és que se segueix sense percebre un impacte negatiu dels potencials riscos en l’economia internacional.

La caiguda de persones aturades, a més, segueix acompanyada d’increments en el nombre d’afiliats a la seguretat social. PIMEC, davant la millora observada i els riscos existents, demana seguretat jurídica en les relacions laborals per tal de seguir millorant les dades d’atur i afiliació.

Switch to mobile version