Autor Societat
1 Abril 2016 a 14:00

La consellera Borràs presenta la nova convocatòria del FEDER

Aquesta nova convocatòria s’adreça als responsables dels ens locals de la demarcació de Barcelona

Presentació FEDER // Imatge cedida per la Generalitat

Presentació FEDER // Imatge cedida per la Generalitat

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, ha presentat una jornada tècnica sobre les línies estratègiques i de participació en la nova convocatòria del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) adreçada als responsables dels ens locals de la demarcació de Barcelona.
La consellera Meritxell Borràs ha explicat que aquesta nova convocatòria del FEDER finançarà projectes d’economia sostenible i protecció del medi ambient. També ha assegurat: “Aquest programa  pot ser una molt bona eina per promoure estratègies adients per al desenvolupament de pobles i comarques i per millorar l’equilibri territorial del nostre país” . Ha afegit: “El FEDER és una gran oportunitat si som capaços de definir bé els projectes, tenir clar els objectius i un control precís de la seva execució”. Per fer-ho possible, la consellera ha ofert als ens locals tot el suport que necessitin del Departament de Governació.
La consellera ha estat acompanyada del secretari d’Administracions Locals, Joaquim Ferrer, que ha explicat que la jornada s’emmarca en les presentacions que els responsables de Governació estan fent arreu del territori per donar a conèixer els eixos 4 i 6 del FEDER. Ferrer ha destacat la importància d’aquesta convocatòria i ha reiterat la total disposició dels tècnics del departament per donar suport als ens locals en la presentació dels seus projectes.
45 milions per a projectes d’economia sostenible i protecció del medi ambient
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha aprovat una nova convocatòria de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per al període 2014-2020, centrada en finançar projectes impulsats per entitats locals en els eixos 4 i 6 del Programa Operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020, destinats a potenciar el desenvolupament dels territoris en temàtica de medi natural i patrimoni cultural, amb vinculació turística, així com el desenvolupament de l’eficiència energètica.
L’Eix 4 té per finalitat afavorir l’eficiència energètica i el pas a una economia baixa en l’ús de carboni, fomentant la producció, distribució i ús d’energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics i els habitatges. L’Eix 6, per la seva banda, prioritza la conservació i la protecció del medi ambient i la promoció de l’eficiència de recursos, a través de la conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural.
La convocatòria està dotada amb un màxim de 45.000.000 euros, 10.500.000 destinats a l’Eix 4 i 34.500.000 euros a l’Eix 6. La despesa elegible per operació se situa en un mínim d’1.000.000 i un màxim de 4.000.000 euros. La subvenció màxima es fixa en un 50% de la despesa elegible. La data d’inici d’operacions a finançar és l’1 de gener de 2014 i el límit d’execució i pagament és fixa en el 31 de desembre de 2020, amb possibilitat de pròrroga fins a 31 de desembre de 2023.
Poden acollir-s’hi les diputacions provincials, els consells comarcals i els ajuntaments. L’Ajuntament de Barcelona en queda exclòs, ja que disposa d’una convocatòria específica. Els ens locals podran presentar sol·licituds a cadascun dels dos eixos fins al 15 de juny. La data de resolució de la convocatòria serà el proper 15 de desembre.
Switch to mobile version