Autor Economia
3 Abril 2016 a 16:00

El Banc Sabadell obtè uns beneficis de 708,4 MEUR

Repartirà 0,07 euros bruts per acció

Banc Sabadell // Imatge cedida per Banc Sabadell

Banc Sabadell // Imatge cedida per Banc Sabadell

La Junta General d’Accionistes de Banc Sabadell, reunida amb caràcter ordinari a Sabadell i amb el 66,27% del capital social, entre accionistes assistents i representats, ha aprovat majoritàriament la gestió i els resultats del 134è exercici social de l’entitat i ha donat així mateix la conformitat a la proposta de distribució dels 708,4 milions d’euros de beneficis, obtinguts al tancament de l’exercici de 2015.

La junta també ha acordat destinar prop de 271 milions d’euros a la retribució a l’accionista en la modalitat de scrip dividend o retribució flexible, per un import de 0,05 euros per acció, que seran complementats amb el lliurament d’accions de l’autocartera per un import de 0,02 euros per acció. D’aquesta manera, la retribució total bruta per a l’accionista és de 0,07 euros, que es farà efectiva durant el mes d’abril. Amb aquesta retribució, i al tancament d’avui, la rendibilitat per dividend per a l’accionista és del 4,42%.

En la seva intervenció, el president, Josep Oliu, ha destacat especialment el fet que l’entitat hagi tancat el 134è exercici amb una ràtio de capital Common Equity Tier 1 fully loaded de l’11,4%, molt per sobre de les exigències reguladores del 9,25%. També ha dit: “Aquest percentatge està entre els menors que s’han requerit a la banca espanyola i confirma l’adequació de la gestió de capital realitzada, durant el mateix any en què el perfil de risc del banc ha canviat substancialment.”

L’exercici de 2015 ha estat el segon d’un pla de negoci a tres anys (Pla Triple) configurat sobre la base de tres pilars: transformació, rendibilitat i internacionalització. Segons ha manifestat Oliu, aquest últim any s’han assolit objectius molt més ambiciosos que els que ens havíem proposat quan vam elaborar el pla, sobretot en l’àmbit de la internacionalització i de la transformació de l’entitat en un banc d’abast multinacional, sobre les bases d’una potent tecnologia i la capacitat d’assignació adequada de riscos en diferents territoris.”

Josep Oliu ha finalitzat les seves paraules assenyalant que Banc Sabadell ha canviat enormement en els últims anys i ha sabut convertir la crisi del sector en una oportunitat. Amb vista al futur, ha dit que el banc continuarà adaptant la seva estructura organitzativa a la seva nova realitat multinacional i als desenvolupaments que l’entorn polític i econòmic produeixin  buscant, en tot moment,  la possibilitat de donar una rendibilitat adequada als nostres accionistes i una sostenibilitat en el temps que es derivi de riscos diversificats i fonts de benefici compensades.

 

Intervenció del conseller delegat

El conseller delegat, Jaume Guardiola, ha focalitzat la seva intervenció en la gestió del negoci i les principals magnituds de l’exercici. Ha subratllat que durant el 2015 l’entitat s’ha centrat a implementar els tres eixos del Pla Triple 2014-2016: rendibilitat, transformació i internacionalització.

Pel que fa a rendibilitat, ha destacat el creixement constant del marge del negoci bancari durant tota l’execució del pla i ha posat un èmfasi especial en l’increment continuat d’ingressos, malgrat l’actual entorn de tipus d’interès reduïts. En relació amb l’eix de la transformació, Jaume Guardiola ha explicat els avenços experimentats en els tres paràmetres que està treballant el banc: transformació del balanç, transformació del model de producció i transformació del model comercial.

Pel que fa al balanç, ha assenyalat la reducció en més de 3.500 milions d’euros d’actius dubtosos. Sobre el model de producció, ha ressaltat la industrialització de les activitats administratives cap a centres d’operacions, la qual cosa està revertint en una millora de l’eficiència i en un major focus en la qualitat de servei. I pel que fa al model comercial, ha apuntat els significatius avenços de l’activitat del banc en el terreny digital. Jaume Guardiola ha dit: “Des de l’inici del Pla Triple hem incrementat els clients que accedeixen al banc via mòbil o a través del web del banc en un 41,5% i un 16,5%, respectivament. Som una entitat líder en innovació que posa a l’abast de les seves activitats les millors capacitats digitals, i el client sempre és el centre de gravetat de la relació”.

Sobre el tercer eix principal del Pla Triple, el de la internacionalització, el conseller delegat ha destacat com a fita rellevant l’adquisició de TSB al Regne Unit i les excel·lents magnituds assolides el 2015. La incorporació de la franquícia britànica, així com el desenvolupament del banc en nous mercats com els de Mèxic, Colòmbia i el Perú, fan que un 32% del crèdit de l’entitat estigui en l’àmbit internacional, i que superi amb escreix  l’objectiu que ens havíem marcat en el Pla Triple de tenir un 10% del crèdit a l’exterior el 2016.

El conseller delegat ha conclòs la seva intervenció assenyalant que, més enllà de l’aportació de TSB, la millora del benefici és el resultat de l’evolució positiva dels ingressos derivats del negoci ordinari i de la rigorosa gestió de les despeses. També ha afirmat: Això evidencia la bona marxa del Pla Triple i de quina manera som en el camí d’aconseguir els ambiciosos objectius de rendibilitat que ens vam marcar fa dos anys”.

Switch to mobile version