Autor Política i Economia
25 Novembre 2015 a 09:00

Tolerància zero, Pacte d’Estat Ja !

 Manifest PSC

Manifest PSC // Imatge PSC

Manifest PSC // Imatge PSC

En els darrers mesos, la violència de gènere ha segat la vida de dones i menors, commocionant tota la societat per aquest repunt d’assassinats masclistes que han fet de l’estiu de 2015 un període tràgic, registrant el nombre més gran d’assassinats des de 2010: aquest juliol van ser assassinades a tot l’Estat 7 dones, 1 d’elles a Catalunya, a l’agost 5 dones, 2 d’elles a Catalunya. I hem de sumar 7 dones més, 2 al setembre i 5 a l’octubre. Per desgràcia, no són dades aïllades: al 2014 van ser assassinades a mans de les seves parelles o exparelles 54 dones a l’Estat Espanyol, 12 d’elles a Catalunya. Aquest 2015 ja són 37 dones víctimes mortals de la violència masclista a l’Estat, 6 a Catalunya. Des del 2003, any on van començar a recopilar-se dades oficials, al voltant de 800 dones han estat assassinades a l’Estat per violència de gènere.

Aquestes esfereïdores dades demostren clarament que la violència de gènere ha de ser considerada una qüestió d’Estat i que tots els partits han de comprometre’s a un pacte que prioritzi la lluita per eradicar-la. La violència de gènere no és un problema que afecti l’àmbit privat, ans el contrari: es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent en la nostra societat, desigualtat basada en els encara arrelats valors patriarcals de la societat. Es tracta d’una violència que es dirigeix a les dones pel sol fet de ser-ho, per ser considerades pels seus agressors possessions pròpies sense els drets mínims d’igualtat, llibertat, respecte i capacitat de decisió.

És una violència davant la qual els i les socialistes no podem ni volem romandre impassibles. El nostre compromís contra la violència de gènere sempre ha estat ferm: va ser un govern socialista qui va aprovar la llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. Una llei reconeguda i fins i tot premiada, amb mencions d’honor del premi de Polítiques de Futur de l’ONU Dones, el World Future Council i la Unió Interparlamentària, com una de les millors i més eficaces lleis del món per lluitar contra la violència vers les dones i que estableix un sòlid i complet marc legal per a la prevenció, protecció, persecució i càstig de la violència per part del company o excompany sentimental. També va ser el govern presidit pel President Montilla qui va aprovar la Llei per a l’eradicació de la violència contra les dones.

Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no pot permetre que la meitat de la població pateixi violència; per això, ha de fer seu el valor de Tolerància Zero envers la violència masclista i exigir als seus governs respostes per viure en seguretat i lliure de violència de gènere.

 A Catalunya hem patit dos governs contraris a les polítiques de gènere; amb l’excusa de la crisi econòmica, PP i CiU (amb el seu soci, ERC) han estat aplicant dramàtiques retallades pressupostàries i de drets de les dones que dificulten la lluita contra la violència de gènere. El PP ha rebaixat un 10,92% el programa contra la Violència de Gènere respecte el 2009. El Govern del President Mas ha reduït en un 35,89% el pressupost destinat a polítiques de dones des de l’any 2010, no ha donat compliment dels mandats del Parlament per a la prevenció de la violència masclista, ha desmantellat la llei integral i ha afeblit la xarxa que dóna suport a les dones maltractades, amb retallades en els Serveis per a les dones víctimes (SIAD), els Serveis d’Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIE) i els Serveis d’Acolliment i Recuperació de la violència (SARVs) que han limitat l’ajuda psicològica a les dones víctimes i les places d’acollida. Aquestes retallades han reduït el nombre de professionals en els serveis, afectant especialment els centres de les Terres de l’Ebre, Tarragona, Segrià, Alt Urgell, Igualada, Vallès, Barcelonès, Baix Llobregat, Gironès i Salt.

Ara és temps de solucions: el PSC, conjuntament amb el PSOE, treballem per signar un gran Acord contra la violència de gènere amb totes les forces polítiques que faci de la lluita contra la violència de gènere una prioritat absoluta lliure dels vaivens polítics i ideològics, i que obligui tots els governs a prioritzar-la. Un gran acord per assolir una societat segura i lliure de violència vers les dones que impliqui a tota la societat i els poders públics per lluitar des de tots els àmbits contra la violència de gènere, que no escatimi esforços, mitjans i recursos.

Els principals punts de l’acord són, en primer lloc, dotar les partides pressupostàries, especialment els recursos destinats a la prevenció i a l’assistència social de les víctimes de violència de gènere, dependents tant de les Comunitats Autònomes, com dels serveis de proximitat dels ajuntaments. En segon lloc, implementar l’Acompanyament Judicial Personalitzat en els Jutjats Especialitzats en Violència de Gènere per a les dones víctimes sobre l’itinerari i procediment més segur en el seu recorregut judicial, des del moment de denunciar fins al final del procés, i establir els protocols d’intervenció específics per a l’atenció integral a les dones que han retirat la denúncia. En tercer lloc, obligatorietat de formació específica acreditada, prèviament a ocupar el seu lloc, per a la magistratura al capdavant de l’òrgan jurisdiccional especialitzat, com a advocats i advocades, forenses i equips psicosocials que intervinguin en els jutjats especialitzats de violència de gènere. A més, tal com han recomanat tant la CEDAW com a Conveni del Consell d’Europa sobre Prevenció i Lluita contra la Violència contra la Dona i la Violència Domèstica, volem ampliar la Llei Integral contra la violència de gènere perquè reculli totes les manifestacions d’aquesta violència i no exclusivament les produïdes en relacions de parella, tal com ja vam fer a Catalunya amb la Llei per a l’eradicació de la violència contra les dones.

Pacte d’Estat i Tolerància zero envers la violència contra les dones! Perquè sense drets no tenim igualtat. Perquè sense igualtat no tenim llibertat. Ni un pas enrere en els drets de les dones! Fets, no paraules!

dona.socialistes.cat

Switch to mobile version