Autor Articles i estudis
1 Novembre 2015 a 14:00

L’ús del preservatiu reflecteix desigualtats socioeconòmiques entre els adolescents de Barcelona

L'us preservatiu // Imatge UPF

L’us preservatiu // Imatge UPF

Entre els anys 2004 i 2012, es va produir un descens en l’ús del preservatiu en els  nois i noies adolescents de la ciutat de Barcelona. S’ha vist, però, que el descens és més marcat en els joves de classe social més desafavorida. Aquests resultats es basen en les enquestes a estudiants de secundària FRESC realitzades durant els anys 2004, 2008 i 2012 a nois i noies d’escoles de Barcelona, distingint el nivell socioeconòmic d’aquests segons el barri on estudien i diferenciant també entre escoles públiques i escoles concertades i privades. De manera global, la prevalença en l’ús del preservatiu durant aquest període de temps va passar del 80,5% l’any 2004 fins al 68,3% l’any 2012. A més, l’estudi fa distinció entre nois i noies, concloent que l’ús del preservatiu per part de les noies en les seves relacions és menys freqüent (el 64,7% de les noies enquestades l’any 2012 afirmava haver utilitzat condó durant la seva última relació enfront el 76,2% dels nois).

El nivell socioeconòmic  marca les desigualtats

Els adolescents semblen seguir una tendència diferent en l’ús del preservatiu segons la classe social a la què pertanyen. No es veuen diferències destacables en l’ús del preservatiu per part de nois i noies de nivell socioeconòmic alt entre els anys 2004 i 2012. El canvi es dóna en aquells nois i noies que pertanyen a un nivell socioeconòmic més baix.

Els nois pertanyents a un baix nivell socioeconòmic van reduir en un 20% l’ús del preservatiu, passant del 91% l’any 2004 al 69% el 2012. De manera no tan dràstica, però també preocupant, és el descens en el cas dels nois que estudien a escoles concertades i privades, on el número de nois que afirmaven haver utilitzat condó durant la seva última relació sexual va disminuir en un 10%.

En les noies, les tendències són similars, tot i que el descens no és tan visible. Entre 2004 i 2012, un 16% més de les noies pertanyents a un baix nivell socioeconòmic afirmava no haver utilitzat preservatiu durant la seva última relació sexual.

Aquests resultats podrien ser deguts a l’increment en l’ús de la píndola anticonceptiva per part de les noies i al del coitus interruptus en els nois. No obstant, en aquest estudi, el descens en l’ús del preservatiu no es va poder atribuir a la millora en l’accés a la píndola d’emergència, com passa a altres països on les píndoles d’emergència també es venen sense prescripció mèdica.

Millora de l’educació sexual

Els resultats obtinguts en aquest estudi mostren que les noies de Barcelona fan un menor ús del mètode que protegeix no només contra l’embaràs, sinó també contra les infeccions de transmissió sexual i que, de manera generalitzada, els nois i noies pertanyents a un nivell socioeconòmic desafavorit han reduït la utilització d’aquest mètode. Glòria Pérez atribueix aquests fets a les mancances en l’educació afectiva i sexual per part d’escoles i famílies. “No només cal explicar què és la reproducció, sinó com s’utilitza el preservatiu. També és necessària l’educació sexual i afectiva, posant èmfasi en tots els aspectes de la sexualitat, i reforçant les habilitats per negociar el mètode anticonceptiu amb la parella, saber dir no en cas que no hi hagi acord.

Augmentar la cobertura dels programes d’educació sexual i afectiva als centres educatius de la ciutat de Barcelona, que els  programes d’educació afectiu sexual arribin a on ara no arriben, incloure la perspectiva de gènere dins d’aquestes estratègies i promoure l’accés universal a l’anticoncepció en l’adolescència són algunes de les recomanacions que Pérez dóna per fomentar l’ús del preservatiu entre els nois i noies adolescents i promoure la pràctica de relacions sexuals segures.

Glòria Pérez, responsable de Sistemes d’Informació de l’Àrea de Salut Sexual i Reproductiva del Servei de Sistemes d’Informació Sanitària de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i professora associada a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), lidera una investigació sobre les desigualtats en l’ús del preservatiu en els nois i les noies de diverses classes socioeconòmiques de Barcelona. Els resultats apareixen publicats al Journal of Urban Health en un article signat per Laia Alvarez-Bruned, com a part de la seva tesina final del màster en Salut Pública impartit conjuntament per les universitats Pompeu Fabra (UPF) i l’Autònoma de Barcelona (UAB).

Switch to mobile version