Autor Societat
7 Novembre 2015 a 18:00

La Generalitat aprova 21 milions d’euros per finançar programes de formació contínua dels treballadors

És beneficiaran 56.000

Formació professional // Imatge extreta del web de Iveb

Formació professional // Imatge extreta del web de Iveb

El Departament d’Empresa i Ocupació, a través del Consorci per a la Formació Contínua, ha aprovat més de 21 milions d’euros a finançar programes de formació adreçats a treballadors ocupats. Aquests programes beneficiaran a unes 56.000 persones.

La gran novetat dels atorgaments d’aquest any és que per primer cop totes les entitats beneficiàries de les subvencions són les entitats de formació acreditades per les especialitats formatives convocades, com establia l’ordre de la convocatòria.

L’impuls de la formació d’oferta entronca amb l’Estratègia Europea 2020, el III Pla General de Formació Professional a Catalunya i el Pla general d’ocupació de Catalunya – Estratègia Catalana per a l’Ocupació (2012-2020), marcs estratègics que coincideixen en la prioritat de millorar l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les empreses a través d’una capacitació que permeti als treballadors adquirir competències adaptades a cada fase de la seva trajectòria professional, tant transversals com específiques dels seus respectius àmbits laborals.

En quan a la formació transversal s’han aprovat gairebé 11.900.000 euros a 106 entitats de formació per impartir formació en idiomes; tecnologies de la informació i la comunicació; seguretat i salut laboral; habilitats interpersonals o directives; gestió empresarial, econòmic-financera i recursos humans; accions formatives específiques del treball autònom; de l’economia social, seguretat viària laboral, i certificats de professionalitat de caràcter transversal

Pel que fa a la formació sectorial s’han aprovat més de 9.100.000 euros a 98 entitats de formació per desenvolupar formació en els següents sectors: Agroalimentària; Altres serveis i indústries afins; Comerç; Construcció; Educació i formació; Metall; Química; Sanitat; Serveis col·lectius i a les persones; Serveis financers, administratius i assegurances; Teixit, calçat i pell; Transport, comunicacions i mar; i Turisme, hostaleria i joc.

  

El sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral té com a finalitat impulsar i estendre entre les empreses i les persones treballadores una formació que respongui a les necessitats del mercat laboral i estigui orientada a la millora de l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat empresarial.

Les iniciatives de formació professional per a l’ocupació s’adrecen a l’adquisició, millora i actualització permanent de les competències i qualificacions professionals. I tenen com objectiu afavorir la formació al llarg de tota la vida de la població activa tenint en compte les necessitats de les persones, les empreses, els territoris i els sectors productius.

Els treballadors es beneficien d’aquesta oferta formativa perquè s’adapten als canvis del sistema productiu, implica un augment de les possibilitats de promoció professional i una millora de la seva l’ocupabilitat alhora que atén als requeriments  de productivitat i competitivitat de les empreses.

Cal comentar que aquesta oferta formativa complementa la formació programada per les empreses, es desenvolupa de manera complementària amb programes de formació sectorial i transversal així com facilita l’obtenció de certificats de professionalitat.

Switch to mobile version