Autor Societat
30 Novembre 2015 a 17:00

110 clients de Sabadell de CaixaBank assisteixen a una sessió Caixafu[Tu]r

Més de 3,1 milions de clients ja planifiquen la seva jubilació amb l’entitat

110 clients de Sabadell de CaixaBank assisteixen a una sessió Caixafu[Tu]r // Imatge cedida per la Caixa

110 clients de Sabadell de CaixaBank assisteixen a una sessió Caixafu[Tu]r // Imatge cedida per la Caixa

CaixaBank va organitzar una sessió Caixafu[Tu]r per ajudar a planificar la jubilació dels seus clients de Sabadell d’acord amb les seves necessitats i expectatives. En les dues sessions realitzades hi van assistir 110 clients de la ciutat.

Trobades Caixafu[Tu]r 

Les trobades Caixafu[Tu]r són sessions informatives adreçades a clients pròxims  a l’edat de jubilació amb l’objectiu d’assessorar-los i ajudant-los a planificar i preparar aquest moment vital d’acord amb les seves necessitats, expectatives i nivell de vida esperat.

El 2014 es van organitzar 428 trobades per tot el territori, amb una assistència  total  de més de  25.000 clients  pròxims  a  l’edat  de jubilació.

L’entitat vol conscienciar als clients que és millor començar a estalviar el més aviat possible perquè en el futur puguin comptar amb els recursos necessaris per afrontar la jubilació de forma òptima, sense que la seva qualitat de vida es vegi reduïda en iniciar aquesta nova etapa.

Prestacions 

Durant el primer semestre de l’any VidaCaixa, entitat líder en previsió social complementària a Espanya i integrada a CaixaBank, va pagar un total de 1.805 milions d’euros als seus clients. D’aquesta xifra, 829 milions d’euros es van abonar en format de renda, amb un total de 689.000 prestacions, i 158.000 prestacions en forma de capital, per valor de 975,5 milions d’euros.

La companyia és l’entitat líder en plans de pensions, tant en el total de mercat, on ha guanyat 2,8 punts fins a arribar a una quota de mercat del 21%, com en plans individuals, amb un 19,5% de quota (dades d’Inverco).

Assessorament, planificació i oferir solucions 

Caixafu[Tu]r és un programa transversal de Banca Particulars i Banca Personal, amb un equip de gestors especialitzats, amb potents eines tecnològiques d’assessorament a mesura i una àmplia gamma de productes d’estalvi i previsió. A més, l’entitat també ha desenvolupat un nou simulador financer –disponible a  partir del 10 de novembre– que ajudarà al client a projectar la seva jubilació, a partir del càlcul de la pensió benvolguda a percebre i la seva renda actual, i que proporcionarà tota la informació necessària perquè el client pugui prendre decisions d’estalvi pensant en el futur.

Els tres eixos principals de Caixafu[Tu]r són: assessorament per aconsellar i estimar els ingressos que tindrà el client quan es jubili tenint en compte els recursos actuals i futurs; la necessitat de conscienciar i planificar la jubilació sense esperar als últims anys previs a la jubilació; i oferir solucions, ja que CaixaBank compta amb un ampli portfoli de productes que s’adapten a cada perfil de client  per traçar un pla d’estalvi per a la jubilació.

Switch to mobile version