Autor Economia
27 Octubre 2015 a 14:00

L’activitat de les fundacions catalanes beneficia gairebé a 6.850.000 persones anualment

Les fundacions catalanes aporten al PIB català prop de 505 milions d’euros

Imatge del web de xarxanet

Imatge del web de xarxanet

El conseller de Justícia, Germà Gordó, ha clos, al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), l’acte de presentació de l’estudi Contribució de valor: El sector fundacional de Catalunya. Aquest estudi, elaborat per PWA, ha analitzat el pes i l’impacte de les fundacions a Catalunya durant l’exercici 2013 en l’àmbit social i econòmic.

Gordó ha destacat: “El país no funcionaria sense fundacions. I ara hem constatat que a Catalunya tenim un gran pulmó, que són les fundacions, ja que arriben a més d’un 80 % de la població a través de prestacions en l’àmbit social i cultural.”

 

El titular de Justícia ha manifestat que ha estat necessari fer l’estudi Contribució de valor: El sector fundacional de Catalunya, i ha dit: “Fa massa temps que des de l’Administració no es remarca l’impacte que, en tots els sentits, té la feina de les fundacions per a tots els ciutadans de Catalunya, i calia fer-ho.” En aquest sentit, ha afegit: “Volíem, simplement, conèixer la realitat, difondre-la i fer una tasca de reconeixement objectiu.” A més, Gordó ha afirmat que des de l’Administració es té la sensació que en els darrers temps hem inundat les fundacions de molta feina a favor d’un codi de bones pràctiques, noves maneres de gestió i transparència.

 

El conseller de Justícia ha assegurat que de l’estudi se’n deriven conclusions i línies a seguir des del sector públic. Sobre aquest punt, ha afirmat: “Farem un pas endavant per tal de crear un grup de treball per establir mecanismes a favor de l’agilitat administrativa de les fundacions.”

 

Finalment, Germà Gordó ha conclòs: “No ens podem quedar al marge per millorar el paper de les fundacions, i això té a veure amb la dinàmica entre Administració i el sector fundacional.”

A l’acte, hi han assistit també el director general de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, Jordi Cabré, i el gerent de PWA, David Martínez, que ha detallat els punts més destacats de l’informe.

 

L’informe posa en relleu que a Catalunya l’any 2013 existien 1.880 fundacions actives, que suposaven un 23 % del total de les existents a l’Estat espanyol. D’aquestes, un 89 % concentraven la seva activitat en quatre àmbits: serveis socials (24,6 %), cultural (37,1 %), educatiu (17,3 %) i  R+D (10,3 %).

 

Així mateix, l’estudi evidencia que el sector fundacional va ingressar el 2013 3.955 milions d’euros, amb una mitjana de 2,1 milions d’euros per entitat. Concretament, el 63 %  provenia de les vendes i prestació de serveis. Això suposa un total de 2.477 milions d’euros davant dels 505 procedents de donacions i ingressos periòdics i dels 760 provinents del sector públic.

Sobre aquest punt, l’informe destaca que, per cada euro de subvenció que reben les fundacions catalanes, aquestes són capaces de mobilitzar 4,20 euros addicionals, multiplicant per cinc el volum de l’aportació pública. Això vol dir que els 760 milions provinents del sector públic es converteixen en 3.955 milions d’euros.

Pel que fa a les despeses de les fundacions a Catalunya, es remarca que  un 66 % es destina a pagar sous i salaris. D’altra banda, es destaca que  un 25 % es destina a projectes propis; un 18 %, a projectes de tercers o col·laboracions; un 8 %, al lloguer, adquisició i manteniment d’immobles, i un 1 %, a campanyes de captació de fons.

 

Les fundacions catalanes aporten al PIB català prop de 505 milions d’euros, un 0,24 %, similar a l’aportació al PIB del sector de la producció i distribució de gas. D’altra banda, donen feina directa, segons apunta l’estudi que es presentarà aquesta tarda, a més de 65.000 persones. Es remarca que un 27 % del total de llocs de treball correspon als serveis socials; un 26 % se situa en el sector de l’educació, i un 23 %, en el món de la sanitat. A més, l’activitat de les fundacions catalanes arriba gairebé a 6.850.000 beneficiaris anualment.

Switch to mobile version