Autor Articles i estudis
23 Octubre 2015 a 14:00

Ets Autònom i estàs per Mòduls? Ja saps si l’any que bé podràs continuar tributant per mòduls?

Nous límits per poder acollir-se a Estimació Objectiva IRPF i Règim Simplificat,  i noves activitats excloses a partir del 01/01/2016

Agencia_Tributaria 3 

En Novembre del 2014, es varen publicar varies lleis que modificaven els límits i les activitats per poder acollir-se al que col·loquialment coneixem com mòduls per l’atribució de rendes en les Activitats econòmiques dels empresaris individuals (autònoms), per IVA e IRPF.

Aquestes modificacions no entraven en vigor fins el 01 de Gener de 2016, i per tant, he cregut convenient ara que ja estem arribant a finals del 2015 posar-ho de manifest.

Una de les Lleis que es va publicar va ser la la Llei 26/2014 de 27 de Novembre, en reforma de la Llei 35/2006 de IRPF.

L’altre llei que es va publicar la Llei 28/2014, de 27 de novembre, per la que es modifica la Llei 37/1992, de 28 de desembre, del Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a on igual que en el IRPF amb efecte 1 de Gener de 2016, se estableixen nous límits d’exclusió del Règim Simplificat d’IVA homogeneïtzant amb el IRPF.

La intenció d’aquestes modificacions va ser la de de reduir l’àmbit d’aplicació d’aquests mètodes, tant des de un punt de vista quantitatiu, en quant a la reducció de límits d’aplicació, com des d’unpunt de vista qualitatiu, exclouen activitats que es puguin acollir a aquest règim, i amb entrada en vigor a partir de l’1 de Gener de 2016.

Per tant els nous límits son els següents:

Límits quantitatius:

IRPF: Estimació Objectiva:

 screenshot.4

IVA: Règim Simplificat:

Límits qualitatius:

 screenshot.5

A part de la modificació dels límits aplicables, la part que es pot considerar més important, perquè afectarà a un gran número de empresaris individuals, es l’exclusió de una sèrie d’activitats,que fins ara si que es permetia, i a partir del 2016 no es podran acollir  per una banda, el règim d’Estimació Objectiva per IRPF, i per altre banda el Règimsimplificat per IVA (el que es coneix com mòduls).

Aquestes activitats son les activitats incloses dintre de les Divisions 3, 4 y 5, secció 1ª de les Tarifes de IAE.

A continuació es detalla aquelles activitats dintre d’aquestes divisions, afectades que fins ara si que es permetia acollir-se a aquests mètodes, i que obligatòriament han de passar als sistema de Estimació directa:

screenshot.6

Maite Reina Cuadra

Assessora Fiscal en Activa Consultoria.

www.activaconsultoria.com

Switch to mobile version