Autor Societat
21 Octubre 2015 a 13:00

El Vallès Occidental demana un canvi de model en la gestió dels ajuts de menjador

Es vol garantir un accés homogeni i transparent

Reunió al Consell Comarcal sobre les Beques-menjador // Imatge cedida pel Consell Comarcal

Reunió al Consell Comarcal sobre les Beques-menjador // Imatge cedida pel Consell Comarcal

Els municipis del Vallès Occidental aposten per un nou model en la gestió dels ajuts individuals de menjador que sigui absolutament transparent i que garanteixi una veritable homogeneïtzació de criteris en tot el territori, objectiu compartit amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Ahir al matí es va celebrar una reunió dels regidors i regidores de Serveis Socials i Educació dels 23 ajuntaments de la comarca per tal de tractar la situació actual dels ajuts individuals de menjador. Tots ells van mostrar, un cop més, la seva preocupació per l’augment de sol·licituds i van reiterar la necessitat de garantir els àpats a les famílies que viuen situacions de vulnerabilitat.

El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez va afirmar que hem de començar a pensar les beques com un dret i no pot dependre d’una consignació pressupostaria” i va afegir  que és cert que, en termes generals la Generalitat està destinant a la comarca més diners per a beques que el curs anterior però també és cert que la situació de les famílies ha empitjorat molt i tenim moltes més sol·licituds admeses i no som capaços d’atendre-les. En aquests moments hi ha 1.584 nens i nenes sense beca de menjador, quan compleixen els criteris de renda.

Actualment s’atorguen dos tipus de beca: la garantida i la variable. La garantida va adreçada a les famílies (de 4 persones) ha de tenir una renda màxima de 7.880 euros l’any (per una beca al 100%, sempre que tinguin 15 punts en els barems sociofamiliars) i de 10.967 euros l’any(per una beca al 50%. Les famílies que compleixen aquests llindars tenen la beca garantida. Les de tram variable són per a les famílies que no superin la renda de 16.451 euros l’any (que s’acorda que siguin beques al 50%). Aquesta beca no s’adjudica directament sinó que depèn de la consignació pressupostària per el Tram Variable.

Giménez va explicar que “el problema actual rau en les beques de l’anomenat tram variable. Des del Consell Comarcal i des dels municipis ens sentim legitimats, des de la col·laboració, la cooperació i la lleialtat, per demanar a la Generalitat un canvi de model en la gestió dels ajuts individuals de menjador que suprimeixi aquest tram variable, que creiem que crea confusió. Els criteris per assignar aquest tram variable són diferents a cada comarca ja que depenen de la consignació pressupostaria, i dels criteris de la comarca, i això fa que un infant tingui una beca en una comarca per una determinada renda i en canvi no en tingui aquí al Vallès Occidental”.

 Volem treballar amb la Generalitat per tal que amb els diners que disposem, totes les famílies accedeixin a les beques amb els mateixos criteris i no depengui de si viu en una comarca o en una altra” va afirmar la consellera delegada d’Educació, Nuria Colomé.

En aquest sentit, els ajuntaments i el Consell Comarcal del Vallès Occidental es comprometen a treballar junt amb el Departament d’Ensenyament i les entitats municipalistes amb la intenció de poder dissenyar conjuntament un nou model de gestió dels ajuts de menjador.

Des dels ajuntaments estem absolutament implicats en les beques de menjador, sense tenir-ne cap competència. Tal com ens vam comprometre el gener de 2014 en el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses, estem aportant el 25% del cost total de les beques als municipis, o fins i tot més, perquè creiem que estem parlant d’un dret, un aspecte bàsic” va comentar el  president del Consell Comarcal fent referència al fet que els municipis es comprometen a seguir aportant el pressupost equivalent al 25% de les beques del seu municipi per tal de no deixar cap infant sense un àpat garantit a l’escola.

El regidor de Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa, Noel Duque, assegurava “que tots els municipis sabem que això és un dret i que no hem de dependre d’una consignació. Encara ara hi ha famílies que no tenen una resposta” mentre que el tinent d’alcalde de l’Àrea d’Acció Social i Drets Civils de l’Ajuntament de Sabadell, Gabriel Fernàndez explicava que a Sabadell hi ha 205 casos que s’han quedat sense beca en el tram variable i estem buscant una solució. Hem incrementat la partida per complementar les beques en un 20%”.

 

Criteris i dades

El Consell Comarcal té la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per la gestió dels ajuts individuals de menjador. El Consell rep cada any una consignació pressupostària del govern català en concepte d’aquestes beques i és el Consell qui, segons els criteris del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, gestiona la distribució de beques per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics.

Aquest criteris, que van ser aprovats al 2014 amb l’objectiu de l’homogeneïtzació dels criteris de concessió dels ajuts per a menjador escolar, contemplen uns ajuts garantits, al 100% o al 50%; i uns altres de variables, segons la consignació pressupostària de cada anualitat.

La realitat social i econòmica de la comarca ha canviat en els darrers anys, empitjorant les situacions d eles famílies i incrementant-se de forma considerable les peticions de beques menjador. Pel curs 2015-2016 s’han incrementat en un 46% respecte el curs 2012-2013. Passant de les 8.478 sol·licituds a les 15.728 d’enguany

Al Vallès Occidental, les famílies necessitades creixen en nombre i també pateixen situacions de major empobriment, les famílies sense ingressos augmenten de manera preocupant, la mitjana de renda per càpita mensual baixa considerablement. Ignasi Giménez va explicar que les dades indiquen que “8177 dels nens i nenes dels qui han sol·licitat una beca de menjador per aquest curs estan en una situació de risc social”.

Fins ahir, s’havien pogut assignar 9.507 ajuts. Només 323 d’aquests són garantits del 100% mentre que 7.901 són garantits del 50% i 851 corresponen als assignats pel tram variable. L’assignació pressupostària que correspon a aquesta assignació inicial és de més de 5 milions d’euros.

El curs passat es van assignar 9.406 ajuts, dels quals 458 van ser garantits del 100%, uns altres 7.509 garantits del 50% i 1.439 van correspondre als assignats pel tram variable.

El curs escolar ja ha començat i encara hi ha peticions per resoldre. El concepte tram variable ha generat confusió entre la població i ha suposat un retrocés en el sistema d’assignació dels ajuts.

Esforç dels ajuntaments de la comarca

Els ajuntaments del Vallès Occidental porten a terme paral·lelament un important esforç per tal de cobrir les importants mancances fruit del dèficit d’aportació econòmica del Departament d’Ensenyament. L’aportació global dels ajuntaments del Vallès occidental arriba gairebé als 2.1 milions d’euros, un 25% del total necessari.

La cobertura d’aquest 25% es va acordar el gener del 2014, i es fa de manera coordinada entre ajuntaments i Consell Comarcal, tot i que hauria de ser a la Generalitat de Catalunya qui correspondria assumir-ne la globalitat del seu finançament.

Sessió de Treball dels regidors i regidores de Serveis Socials i Educació dels ajuntaments del Vallès Occidental

Switch to mobile version