Autor Política
23 Octubre 2015 a 13:00

El Ple aprova inicialment la proposta d’ordenances fiscals i reguladores de preus públics per al 2016

El PSC, CiU, Ciutadans i PP van votar en contra

Ajuntament de Sabadell

Ajuntament de Sabadell // Foto: Sergi Colomer

El Ple municipal va aprovar inicialment aquest matí en sessió extraordinària la proposta d’ordenances fiscals i reguladores de preus públics per al  2016 amb els vots favorables d’ERC, La Crida Unitat pel Canvi i Guanyem Sabadell i els vots en contra de PSC, CiU, Ciutadans i PP.

La proposta d’ordenances fiscals es fonamenta en el principi de contribució segons  la capacitat econòmica dels ciutadans i ciutadanes. En aquest sentit s’ha buscat una fiscalitat municipal més justa, progressiva i redistributiva, alhora que fomenta la igualtat d’accés als serveis públics i atén els col·lectius més vulnerables, que són la màxima prioritat per al govern municipal.

La proposta inclou uns tipus, tarifació social i un sistema de beneficis fiscals que cerquen la protecció o defensa dels col·lectius amb més necessitats i que alhora volen fomentar àmbits com l’ocupació, l’estabilitat laboral i una emprenedoria responsable, l’eficiència energètica, l’educació i la investigació.

Es va proposar un increment moderat d’un 1% de les ordenances per al 2016, amb l’excepció dels àmbits de Serveis Socials i Educació i la introducció de nous  beneficis dirigits a actuar en aquests sectors. S’ha buscat un equilibri entre la despesa pública i la solvència tenint en compte que els ingressos per tributs i preus públics representen un 50% del total dels ingressos municipals.

L’increment de l’1% s’aplicarà a l’impost sobre activitats econòmiques, la taxa de residus, la taxa de guals o la taxa d’estacionament a la via pública (zona blava).

Pel que respecte a l’IBI, per minimitzar l’impacte de l’actualització dels valors cadastrals de la ciutat del 10%, s’ha fet una rebaixa en el tipus de l’IBI, que comporta un increment final de l’1%.

La taxa del cementiri, el de Construccions, instal·lacions i obres o l’Impost de vehicles de tracció mecànic no pugen mentre alguns serveis d’atenció domiciliària, la taxa d’animals de companyia o els preus del laboratori municipal disminueixen.

La proposta d’ordenances elimina la taxa dels casaments civils sense celebració i aquells que es realitzin a la Sala de  Govern de l’Ajuntament i s’introdueix la possibilitat de fer casaments a la Casa Duran.

Les darreres setmanes el govern municipal ha impulsat una sèrie de presentacions obertes de les ordenances amb l’objectiu de fomentar la implicació de la ciutadania en les diferents àrees de la gestió municipal. Aquestes sessions s’han dut a terme als diferents districtes de la ciutat.

 

Beneficis fiscals

Per fomentar els àmbits estratègics del govern municipal, s’han introduït diferents beneficis fiscals, principalment en els impostos i la taxa de residus. Es proposen els següents àmbits amb beneficis fiscals:

 • Atenció a col·lectius:
  • Bonificació per família nombrosa i monoparental en la taxa
  • Ampliació de la bonificació per a habitatges de protecció oficial d’emergència social en l’IBI, per treballar en la línea d’evitar l’exclusió residencial.
  • Ampliació de la bonificació de l’IAE per al foment d’ocupació de persones amb risc d’exclusió
  • Rebaixa dels preus del servei d’atenció a la
 • Foment d’ocupació, estabilitat laboral i emprenedoria responsable:
  • IAE: nova bonificació per inici d’activitat empresarial vinculada al benefici de l’empresa; increment de bonificació per foment de l’ocupació; increment de bonificació per rendiment negatiu sempre que no hi hagi reducció de plantilla.
  • Residus: ampliació de bonificació per a empreses de nova creació; modificació de la bonificació a les empreses que tributen per IAE, que es vincula a la necessitat d’un mínim del 80% de plantilla
 • Mesures per a fomentar l’eficiència energètica:
  • Introducció de nova bonificació de l’impost de vehicles per a vehicles amb baixes emissions de
 • Mesures per fomentar el reciclatge:
  • Bonificació de la taxa de residus quan es truqui dos cops o més l’any al Servei de Recollida gratuïta de mobles i residus voluminosos, per contribuir al reciclatge i evitar l’abandonament al
 • Mesures per    a    fomentar    altres    àmbits    importants    com    l’ensenyament, investigació i esports:
 • Nova bonificació en l’IBI per immobles d’universitats i centres d’investigació públics; ampliació de bonificacions per l’ús d’instal·lacions esportives.
Switch to mobile version