Autor Economia
12 Setembre 2015 a 16:00

Les exportacions catalanes d’alta tecnologia augmenten un 9,1%

Les importacions també han anat en augment

Exportacions tecnològiques // Imatge del web Wikipedia

Exportacions tecnològiques // Imatge del web Wikipedia

Les exportacions catalanes de productes industrials d’alt contingut tecnològic han augmentat un 9,1% al segon trimestre del 2015, en relació amb el mateix període de l’any anterior. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), l’increment de les vendes d’alta tecnologia, que han assolit un valor d’1.513,9 milions d’euros, ha estat fruit de l’augment de les exportacions dels productes farmacèutics (16,2%), ja que les vendes de productes informàtics, electrònics i òptics han disminuït un 9,5%.

Per àrees geogràfiques, cal destacar el comportament positiu de les exportacions d’alta tecnologia fora de la UE-28, que amb un augment interanual del 17,5% ja representen el 54% del total d’exportacions d’aquest nivell.

Les vendes dels productes industrials de nivell mitjà alt, amb un valor de 7.757,9 milions d’euros, han augmentat un 6,6% interanual. Aquesta dada s’explica tant per l’augment dels materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles (5,9%),  com pel dels productes químics (9,2%). La Unió Europea ha estat el principal mercat de les vendes de productes de nivell mitjà alt, que representen el 67,5% del total, i han augmentat un 8,2% en relació amb el segon trimestre de l’any passat.

Els productes industrials de nivell tecnològic mitjà baix han assolit un valor de 2.193,4 milions d’euros, xifra que representa un augment del 6,2% interanual. Les vendes d’aquest nivell a la UE-28 han augmentat un 12,9% interanual, mentre que les exportacions a la resta del món han disminuït (-4,7%).

Les vendes dels productes de nivell tecnològic baix també han incrementat (9,4%) al segon trimestre del 2015. En aquest cas, les vendes a la resta del món són les que més han augmentat (15,5%) i les destinades a la Unió Europea han augmentat un 6,3%.

Per la seva banda, les importacions dels productes industrials han augmentat en tots els nivells.

Switch to mobile version