Autor Economia
13 Agost 2015 a 14:00

L’ingrés mensual més habitual dels habitants de l’estat espanyol es situa entre 600 i 900 euros

El 18% de la població assegura que no rep cap tipus d’ingrés

Ingressos mensuals // Imatge del web  de Finance

Ingressos mensuals // Imatge del web de Finance

L’enquesta que ha publicat el Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) assegura que el 18% dels habitats de l’estat espanyol no té ingressos de cap tipus, enfront del 14,8% que té unes rendes entre 601 i 900 euros al mes, 7 dècimes més que al juliol de 2014.

Els treballadors autònoms representen el 14,3% del total. Les dades, obtingudes a partir d’una mostra de gairebé 2.500 persones, suposen una radiografia del mercat laboral actual del nostre país. Els espanyols amb uns ingressos mitjans que oscil·len entre els 901 i els 1.200 euros nets se situen en segon lloc, amb el 12,8% del total, seguits de prop pel 12,7% de les persones que compten amb unes rendes mínimes, entre els 301 i els 600 euros al mes. Les persones que no perceben ingressos de cap tipus, però, representen el major percentatge, el 18% del total.

Tot i això, respecte l’any anterior hi ha hagut variacions. El nombre d’espanyols que compta amb uns ingressos comprès entre els 601 o 900 euros ha ascendit set dècimes respecte el juliol de 2014. Les persones amb unes retribucions entre 301 i 600 euros es col·locaven al juliol de 2014, amb el 12,8%, en segona posició, per davant dels espanyols que tenien unes rendes mensuals entre 900 i 1.200 euros, que representaven el 12 , 5%. En aquest mateix exercici, el percentatge de persones que no percebien ingressos de cap tipus s’ha situat al 18,1% del total, un 0,1% més que al juliol de 2015.

L’empresa privada predomina sobre la pública ja que del total de treballadors a Espanya, el 76,4% treballa en una privada, davant del 4,6% que fa el mateix en una pública i al 15,7% que es dedica professionalment a l’Administració Pública. Els assalariats fixos segueixen dominant el mercat laboral, el 55,3% treballa o treballava amb aquestes condicions, seguit pels assalariats eventuals o interins que sumen el 24,9% del total, mentre que els autònoms representen el 14,3%.

Per professions, el 22,3% dels enquestats treballa actualment o treballar en serveis de restauració, protecció o com a venedors, per davant dels treballadors d’indústries manufactureres i de la construcció, amb el 15%, mentre que els professionals científics i intel·lectuals representen el 13,8%.

Les persones sense ocupació o que viuen de les rendes se situen a la cua amb el 0,1%. Per sectors d’activitat, el serveis s’ha convertit en un dels predominants que empeny l’economia espanyola ja que el 64,4% dels treballadors es dedica o dedicava a professions relacionades amb el sector terciari. La indústria se situa segon amb el 16,3%, mentre que la construcció, amb el 9,8%, aconsegueix colar-se en el Top 3. L’agricultura queda relegada a un quart lloc amb el 8,1% del total.

Switch to mobile version