Autor Cultura
9 Agost 2015 a 14:00

La Diputació de Barcelona fa una mostra de factures

Recull 164 documents de 54 arxius municipals

Cartell de la mostra // Imatge del web Diba.cat

Cartell de la mostra // Imatge del web Diba.cat

La Diputació de Barcelona ha creat Factures amb estil, una mostra virtual de factures que recull 164 documents de 54 arxius municipals dels 218 arxius municipals de la demarcació de Barcelona. Hi han ajudat els ajuntaments integrats a la Xarxa d’Arxius Municipals, en el context de les seves accions de difusió.

Els documents estan ordenats en sis períodes històrics, del 1818 al 1949. La factura més antiga correspon al pagament de 24 pessetes a un impressor per haver fet uns documents per a l’Ajuntament del Brull. Hi trobem tota mena de tipografies i dissenys, i veiem com va evolucionant la presentació de la comptabilitat.

L’objectiu de la mostra és posar a l’abast de tothom els documents d’arxius municipals de poblacions de menys de 10.000 habitants que són gestionats pels arxivers itinerants del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

Aquest conjunt de documents comptables deixa veure com els empresaris i proveïdors del passat sabien ajuntar en un mateix paper el rigor i l’objectivitat de les dades econòmiques, imprescindibles en qualsevol transacció, amb la cura en el disseny i la impressió, fent que les seves factures tinguessin alhora unes qualitats estètiques més que notables i fossin un reflex ben clar del seu temps. Però sobretot, aquest material és també una mostra excel·lent del bon treball dels tallers d’arts gràfiques de les comarques.

Switch to mobile version