Autor Societat
9 Agost 2015 a 09:30

El RACC alerta dels riscos que comporten les altes temperatures

Cal vigilar amb els vehicles exposats al sol

Con esta calor ya apetece refrescarse! // Foto: @sergiogarciafotografo

Con esta calor ya apetece refrescarse! // Foto: @sergiogarciafotografo

El RACC, juntament amb l’automòbil club suís (TCS), ha realitzat un informe per demostrar els riscos que comporten les altes temperatures que es poden arribar a assolir a l’interior d’un cotxe exposat a la radicació del sol durant l’estiu. Entre les principals conclusions de l’estudi destaca que romandre dins d’un vehicle parat i sense aire condicionat pot resultar perillós, ja que a l’interior es poden arribar a assolir 55ºC amb una irradiació directa quan la temperatura exterior és de 35ºC.

L’estudi s’ha realitzat sobre dos vehicles iguals excepte pel color de la carrosseria i la tapisseria dels seients. La selecció dels colors (negre i blanc) es va realitzar tenint en compte la marcada diferència existent en l’absorció de la calor que ofereix cada un dels colors. S’ha avaluat la influència que tenen els colors de la carrosseria en la temperatura de la mateixa i l’efecte que poden arribar a tenir en la temperatura interior del vehicle.

També s’ha avaluat l’efecte que tenen els para-sols que es col·loquen al parabrises dels cotxes, permetent conèixer la seva efectivitat enfront de l’evolució de la temperatura, causada per la radiació solar, que penetra a l’interior del vehicle. També s’ha tingut en compte l’efecte que té deixar les finestres dels cotxes lleugerament obertes quan es deixa en pàrquings oberts, per corroborar o no la creença estesa que això ajuda a que quan arribin la temperatura interior sigui menor.

Els cotxes amb carrosseries pintades amb colors foscos absorbeixen més radiació solar que els pintats amb colors clars. Aquest és el motiu principal que els vehicles de color negre s’escalfin de forma significativa en els dies d’estiu, adquirint temperatures força elevades en la seva superfície exterior. Després d’haver exposat ambdós vehicles a la radiació solar durant 60 minuts, s’ha pogut mesurar una diferència aproximada de 20º C entre els dos cotxes (80ºC cotxe de color negre i 63ºC el cotxe de color blanc).

L’increment de temperatura sobre la superfície dels vehicles es produeix de forma progressiva, tenint el seu màxim increment els primers 20 minuts d’exposició. En els primers 10 minuts d’exposició a la radiació solar, el cotxe negre arriba a una temperatura d’aproximadament 60ºC i triga 50 minuts més a arribar al seu màxim (80ºC). En el cas del cotxe blanc, al cap de 10 minuts, la temperatura és de 50ºC i durant la resta del temps d’exposició arriba a una temperatura màxima de 63ºC.

Una exposició continuada a temperatures elevades pot fer que l’habilitat del cos de compensar la temperatura corporal es vegi afectada, produint marejos i en determinades ocasions requereixi d’assistència hospitalària d’emergència. Romandre dins d’un vehicle resulta perillós a partir d’una temperatura interior de 40ºC, la qual s’aconsegueix al cap de 42 minuts (quan la temperatura exterior és de 25ºC constants). En el cas d’una temperatura exterior de 35ºC, es podria arribar als 55ºC a l’interior del vehicle al cap de 60 minuts.

Switch to mobile version