Autor Societat
10 Agost 2015 a 18:00

Catalunya va generar el 2014 3,6 milions de tones de residus industrials

El nombre de tones generades es manté estable per tercer any consecutiu

Gràfic dels residus declarats // Imatge del web Gencat.cat

Gràfic dels residus declarats // Imatge del web Gencat.cat

Catalunya va generar al 2014 3,6 milions de tones de residus industrials, segones les dades declarades les empreses inscrites al registre de productors de residus industrials de Catalunya. Per tercer any consecutiu, el nombre de tones generat es manté estable i trenca la tendència a la baixa iniciada amb la crisi. La generació de residus industrials a partir de l’any 2008 ha disminuït un 29,5% i és des del 2010 quan el descens en la generació de residus és més progressiu.

Les activitats industrials que generen més residus són les del sector agroalimentari, el sector metal·lúrgic, les indústries químiques i les del paper. El 88,6% dels residus generats són residus no especials (3,2 milions de tones) provinents principalment del sector agroalimentari, el sector metal·lúrgic i el sector paperer.

La principal via de gestió dels residus de l’activitat industrial és la valorització. Representa el 79,1%, si es té en compte tant la valorització en origen, la gestió de residus com a subproductes, la valorització material externa i la valorització energètica. La deposició controlada representa el 15,1% de la gestió dels residus de l’activitat industrial. Les activitats industrials que valoritzen més residus són les indústries agroalimentàries, les metal·lúrgiques, i les del paper.

Switch to mobile version