Autor Economia
4 Agost 2015 a 09:00

CaixaBank obté un benefici de 708 milions per la millora dels ingressos bancaris

També augmenta un 7% els crèdits i un 9% els recursos

Edifici de CaixaBank // Imatge del web Apabanc.es

Edifici de CaixaBank // Imatge del web Apabanc.es

Els ingressos bàsics del negoci bancari nets de costos (Core Operating Income) augmenten un 17,6% respecte del mateix període del 2014, fins als 1.244 milions. El marge d’interessos creix un 12,6%, fins als 2.270 milions; el marge brut se situa en els 4.564 milions (+21,7%) i el marge d’explotació, en 1.970 milions (+5,8%). Les despeses recurrents creixen un 8,8%, fins als 2.053 milions, per la incorporació de Barclays Bank, SAU, tot i que descendeixen un 0,7% amb perímetre homogeni.
El total de despeses inclou el registre de 257 milions de costos extraordinaris associats a Barclays Bank, SAU i 284 milions relacionats amb l’Acord Laboral que s’ha assolit aquest segon trimestre. CaixaBank consolida la fortalesa comercial amb una quota de crèdits i dipòsits del 16,5% i del 15,1%, respectivament, i el lideratge en patrimoni gestionat en fons d’inversió i en plans de pensions, amb una quota del 17,5% i del 21%, respectivament. A més, CaixaBank ha estat triat “Best Bank in Spain” 2015 per Euromoney i ha estat reconegut com el millor banc del món en serveis de banca mòbil per Forrester Research.
L’entitat manté la fortalesa en capital, amb un Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded de l’11,5%. Segons criteris d’aplicació progressiva, el CET1 phase in se situa en el 12,8%. La liquiditat bancària assoleix els 54.015 milions d’euros. Durant el trimestre, CaixaBank ha acudit a la línia TLTRO del Banc Central Europeu per un import de 2.000 milions.
Els diferents programes d’accés a un habitatge social del Grup ”la Caixa” (Habitatge Assequible, Lloguer Solidari i Lloguer Social) ja disposen actualment de més de 30.000 habitatges a disposició dels col·lectius amb menys recursos. CaixaBank, entitat presidida per Isidre Fainé i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar, va obtenir un resultat net atribuït de 708 milions d’euros durant el primer semestre de l’exercici 2015, un 75% superior al del mateix període de l’any anterior.
La intensa activitat comercial, que permet una elevada capacitat de generar ingressos (4.564 milions de marge brut, +21,7%), s’ha vist reforçada per la incorporació de Barclays Bank, SAU, que ha impulsat el creixement del marge d’interessos (+12,6%), els ingressos per comissions (+10,4%), els crèdits sobre clients (+7,3%) i els recursos de clients (+9,1%).A més, continua la bona evolució dels indicadors de la qualitat de l’actiu, amb un descens de la ràtio de morositat durant el trimestre en tots els segments, fins a situar-se en el 9%. Les provisions arriben als 10.897 milions, amb una ràtio de cobertura del 54%.
Les palanques del creixement del marge d’explotació han estat l’elevada capacitat de generar ingressos i la reducció de les despeses recurrents amb perímetre homogeni. A més, comencen a registrar-se progressivament les sinergies capturades de Barclays Bank, SAU (102 milions el 2015 i 163 milions a partir del 2016). En la despesa per impost sobre societats, amb relació als ingressos de participades s’evita la doble imposició (cal deduir els impostos pagats a les societats d’origen per no pagar dues vegades pel mateix ingrés), amb un impacte especialment rellevant el primer trimestre del 2015 després de registrar la diferència negativa de consolidació de Barclays Bank, SAU.
Switch to mobile version