Autor Economia
1 Juliol 2015 a 14:00

El Vallès Occidental entre les comarques que registren un increment de persones ocupades per sobre la mitjana provincial

També hi ha un augment en la demanda turística

Ocupació // Imatge del web Pixabay

Ocupació // Imatge del web Pixabay

La Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona presenten la tretzena edició de l’Informe territorial de la província de Barcelona, una publicació que fa balanç anual de l’evolució econòmica de la demarcació i de les 11 comarques que la conformen. A més, es completa amb dues monografies, 12 articles que permeten aprofundit en el coneixement de les economies locals barcelonines i un recull dels 110 projectes estratègics més destacats de les comarques.

Segons l’Informe l’economia barcelonina, com la catalana i l’espanyola, ha presentat un creixement sostingut al llarg del 2014 per la millora de la demanada interna, el consum i la inversió en béns d’equipaments. En canvi, les importacions han superat les exportacions, de manera que la contribució del sector exterior ha estat negativa. De totes maneres, l’economia catalana confirma la sortida de la recessió amb un creixement de l’1,5% l’any passat.

L’any 2014, l’ocupació a la demarcació de Barcelona ha augmentat respecte l’any anterior, un 3,1%. Osona, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Baix Llobregat registren un increment de persones ocupades per sobre la mitjana provincial, amb un creixement d’entre el 5,1% (Osona) i el 3,8% (Baix Llobregat).

Pel que fa al Bages, el Barcelonès, el Berguedà, l’Anoia i l’Alt Penedès, tot i estar per sota de la mitjana, també mostren el canvi de tendència positiu del mercat laboral. El creixement de persones ocupades oscil·la entre el 2,7% (Bages) i 0,4% (Alt Penedès).

Per subsectors d’activitat, trobem que augmenten les activitats de serveis de menjars i begudes, el comerç, tant al detall com a l’engròs, les activitats relacionades amb l’ocupació, les activitats administratives d’oficina i els serveis de tecnologies de la informació. En contra, les aportacions més negatives provenen de les activitats de lloguer i de la mediació financera.

Segons les dades de la Seguretat Social a la demarcació hi havia 175.618 empreses el 2014, un 2,5% més que l’any anterior. Aquesta millora esdevé a l’augment del nombre d’empreses del sector dels serveis que ha suposat el 81% del creixement total d’empreses de la província. El sector primari ha estat el que més ha crescut (5%), seguit de la construcció (2,6%) i, per últim, la indústria (1,5%).

Pel que fa l’atur, les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), el nombre de persones se situa en 5433.200 a la demarcació, un 9,7% menys que l’any anterior. La taxa d’atur estimat cau fins el 19,5% l’any 2014, 2 punts percentuals menys que l’any anterior. Al conjunt de la demarcació de Barcelona, l’atur ha decrescut el 8,7% anual el 2014, superant la disminució del 2013. Per comarques, el descens oscil·là entre el –6,8% del Bages i el –14,6% del Berguedà.

També la demanda turística continua a l’alça durant el 2014. L’aspecte més destacat, pel volum i impacte que representa en el còmput global, és el notable creixement del nombre de persones que s’han allotjat als establiments hotelers de la província, un 10,4% més que el 2013.

Switch to mobile version