Autor Economia
18 Juliol 2015 a 12:00

El SOC i el CIRE signen un acord de col·laboració

Faran programes de formació per a persones privades de llibertat

Signatura de l'acord // Imatge del web Gencat.cat

Signatura de l’acord // Imatge del web Gencat.cat

Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació, i Germà Gordó, conseller de Justícia, han signat un acord marc de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). Amb aquest acord marc, el SOC i el CIRE col·laboren per desenvolupar diversos projectes de formació professional per a l’ocupació, Borsa de Treball, orientació laboral, entre d’altres, tant per a persones menors com majors de 25 anys privades de llibertat o sotmeses a mesures alternatives i ateses pel Departament de Justícia.

A càrrec del Fons Social Europeu (FSE), les persones beneficiàries majors de 25 anys disposaran d’una Borsa de Treball del CIRE, un programa de formació professional amb certificats de professionalitat per a centres penitenciaris i altres actuacions que preveu el programa del FSE. I a càrrec del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, els joves menors de 25 anys disposaran d’una Borsa de Treball del CIRE, un programa de formació professional amb certificats de professionalitat per a centres educatius de justícia juvenil, programes de segona oportunitat, formació en Teconologies de la Informació i Comunicació, orientació, tutorització, adquisició de competències transversals i professionals, a més d’experiència professional per millorar la seva inserció laboral.

Gordó ha explicat que “aquest conveni afectarà a més de 800 reclusos i els ajudarà clarament a la seva reinserció laboral”. Per la seva banda, Puig ha destacat que es “garanteix que totes les persones subjectes al programes de reinserció, rebin una formació acreditada i homologada per poder integrar-se al mercat laboral” obtenint un certificat de professionalitat. Les actuacions previstes en aquest acord marc contribuiran a que les persones beneficiàries millorin la seva qualificació professional, puguin accedir més fàcilment al mercat de treball i incrementin les oportunitats d’inserció laboral.

A més, el CIRE vol implementar i desenvolupar un projecte de certificats de professionalitat basat en el reconeixement de la formació professional per a l’ocupació que s’imprateix en els centres penitenciaris i educatius de justícia juvenil de Catalunya amb la finalitat de certificar i acreditar les competències professionals de les persones sota mesura judicial. Aquest Model de Formació Professional per a l’Ocupació ha de permetre millorar els continguts, adaptant-los a les necessitats del mercat laboral actual i al treball productiu dels centres penitenciaris i educatius de Catalunya, i el reconeixement del teixit productiu català.

Per últim, el CIRE gestiona una Borsa de Treball dirigida a la inserció laboral de les persones que estan sota mesures judicials com a eina per fer de pont entre el món penitenciari i el mercat de treball. Els objectius prioritaris de la Borsa són millorar el seu accés al mercat de treball promovent la seva ocupabilitat en el seu sentit més integral, adquirint les competències professionals i personals per desenvolupar-se en un lloc de treball a curt i/o llarg termini, i fomentar l’ocupació d’aquest col·lectiu.

Les persones que s’incorporen a la Borsa segueixen un itinerari d’integració sociolaboral personalitzat i individual. Es tracta d’establir plans de treball i accions individuals tenint en compte la casuística de cada individu que li permeti potenciar les seves capacitats i adaptar-ne de noves amb la finalitat d’estar preparats pels continus canvis del mercat de treball. El fet d’invertir en aquest col·lectiu afavoreix la disminució de la reincidència i garanteix l’augment de la seva competitivitat i, facilitant l’accés al mercat de treball en igualtat de condicions que la resta dels ciutadans.

Switch to mobile version